Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Energetika / Power Engineering

ISSN 0235-7208


2009 m. Nr. 4

LT/EN/RUTitulinis * Redkolegija

RU/LT/ENCостояние и перспективы развития энергетики Pеспублики Беларусь / Александр МИХАЛЕВИЧ
LT/EN/RUReaktoriaus Rbmk-1500 konstrukcinių elementų neutroninės aktyvacijos skaitinis vertinimas 3. kuro kanalų neutroninės aktyvacijos vertinimas naudojant sumodeliuotus neutronų srautus / Ernestas NARKŪNAS, Artūras ŠMAIŽYS, Povilas POŠKAS
LT/EN/RUMišrios konvekcijos skaitiniai tyrimai vertikaliame plokščiame kanale pereinamojo tekėjimo zonoje esant vienkryptėms tėkmėms 2. Eksperimentinių režimų skaitinis modeliavimas, kai oro slėgis yra 0,2 Mpa / Renoldas ZUJUS, Jurgis JANKAUSKAS, Gytis BARTKUS
LT/EN/RUVėjaračiai nedidelės galios vertikaliosios ašies vėjo jėgainei / Algirdas GULBINAS
LT/EN/RUEEII bandomosios 14 mazgų schemos pralaidumo didinimas jungtiniu galios srauto perdavimo įrenginiu / Arturas KLEMENTAVIČIUS, Sigitas KADIŠA
LT/EN/RULietuvos pramonės vystymosi bei kuro ir energijos vartojimo pramonės sektoriuje 2002–2007 m. analizė / Vygandas GAIGALIS, Romualdas ŠKĖMA
EN/LT/RUSolubility of radionuclides released from spent nuclear fuel disposed of in a geological repository 1. Solubility assessment methodology / Violeta VAITKEVIČIENĖ, Asta NARKŪNIENĖ, Dalia GRIGALIŪNIENĖ
LT/EN/RUŠilumos atidavimo skaitiniai tyrimai vertikaliame plokščiame kanale mišrios konvekcijos atveju priešingų krypčių tėkmėse 3. Laminarinė mišri konvekcija bei perėjimas į sūkurinį tekėjimą esant vienpusiam kaitinimui / Arūnas SIRVYDAS, Giedrius DRUMSTAS, Robertas POŠKAS
LT/EN/RUTermoakumuliacinių 10 kv ir 0,4 kv elektrodinių katilinių statybos ir sunykimo Lietuvoje istorinė analizė / Kazys MARCINAUSKAS, Irena KORSAKIENĖ, Algis TUMOSA

LTKronika
LT/ENNurodymai straipsnių autoriams
LT/EN/RUŽurnalo ENERGETIKA 2009 m. turinys
Numeriai:

2011 - T.57
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.56
Nr.1, Nr.2, Nr.3-4

2009 - T.55
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2008 - T.54
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.53
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2006
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4