Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Energetika / Power Engineering

ISSN 0235-7208


2006 m. Nr. 3

Titulinis
Redkolegija
LTŠiluminės fizikos tyrimai ir jų raida Lietuvos energetikos institute / Vytautas Žiugžda
EN/LT/RUProbabilistic and deterministic analysis of BDBA in RBMK-1500 / Eugenijus Ušpuras, Algirdas Kaliatka, Juozas Augutis, Sigitas Rimkevičius, Egidijus Urbonavičius, Vytis Kopustinskas
LT/EN/RULietuvos nacionalinės energetikos strategijos gairės / Vaclovas Miškinis, Arvydas Galinis
LT/EN/RUPanaudoto branduolinio kuro saugojimas ir jo laidojimo perspektyvos / Povilas Poškas, Artūras Šmaižys
LT/EN/RUSvarbiausios šiandieninės Lietuvos hidrologinių tyrimų kryptys / Brunonas Gailiušis, Milda Kovalenkovienė, Jūratė Kriaučiūnienė
LT/EN/RUPlazminis įvairių pavojingų atliekų nukenksminimas / Vitas Valinčius, Pranas Valatkevičius, Romualdas Kėželis
LT/EN/RUEkologiškas kuro deginimas, naujos technologijos / Anupras Šlančiauskas
LT/EN/RUVėjo energetika ir jos artimiausia perspektyva Lietuvoje / Vladislovas Katinas, Antanas Markevičius, Andrejus Burlakovas
LT/EN/RUKondensacijos pliūpsnio tyrimai: konstrukcinis pulserio kriterijus / Marijus Šeporaitis, Raimondas Pabarčius, Kazys Almenas
LT/EN/RUGamtinių dujų srautų matavimų tyrimai ir jų praktinis taikymas / Antanas Pedišius, Jurijus Tonkonogij, Arūnas Stankevičius
EN/LT/RULiquefied natural gas in the world and Lithuanian perspective / Dalius Tarvydas, Ramūnas Gatautis
EN/LT/RUA new nuclear power plant in Lithuania in the light of power system development in the Baltic region / Arvydas Galinis, Dalius Tarvydas
LT/EN/RUCentralizuoto šilumos tiekimo konkurencingumo problemos: naujų technologijų iššūkis / Vaclovas Kveselis, Matas Tamonis
LT/EN/RUElektros energijos persiuntimo paslaugos kainų diferencijavimo patirties ES šalyse apžvalga ir jos taikymo Lietuvoje galimybės / Aušra Pažėraitė, Mindaugas Krakauskas
LTNurodymai straipsnių autoriams
RUСОДЕРЖАНИЕ
EN/LTCONTENTS / TURINYS
Numeriai:

2011 - T.57
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.56
Nr.1, Nr.2, Nr.3-4

2009 - T.55
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2008 - T.54
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.53
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2006
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4