Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Energetika / Power Engineering

ISSN 0235-7208


2004 m. Nr. 4

LTTitulinis
LTRedkolegija
LT/EN/RUElektros energijos, pagamintos naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, rėmimo būdai / Vidmantas Jankauskas
EN/LT/RUFinite element analysis of thermal fields in the pulsed power magnetic field generator / Vincas Šnirpūnas, Eugeniuš Stupak, Rimantas Kačianauskas, Arnas Kačeniauskas, Jurij Novickij
LT/EN/RUŠilumos akumuliavimo kalcio chlorido heksahidrato kapsulių įkrovoje tyrimas / Ignas Šateikis, Stefa Lynikienė
EN/LT/RUInvestigation of wind flow turbulence and energy parameters / Evaldas Birgiolas, Vladislovas Katinas
LT/EN/RUŠilumos poreikių gyvenamuosiuose pastatuose analizė pagal šilumą tiekiančios įmonės duomenis / Jurgita Grigonienė, Vaclovas Kveselis, Matas Tamonis
LT/EN/RUKaršto vandens tiekimo kokybės užtikrinimas kintant apkrovai / Sigitas Masaitis, Vaclovas Kveselis, Petras Urbonas
LT/EN/RUMažos galios kogeneracinių jėgainių plėtros perspektyvos ES ir Lietuvoje / Vykdydama Kioto protokolo reikalavimus, Europos Sàjunga (ES) uþsibrëþë maþinti CO2 emisijø lygá energetikos sektoriuje. Kombinuota elektros Gerardas Žukauskas, Romualdas Škėma, Feliksas Zinevičius
EN/LT/RUSocial issues of sustainable energy development in Lithuania / Dalia Štreimikienė Jūratė Zaikienė
LT/EN/RUHidroterminių trimačių procesų Drūkšių ežere skaitinis modeliavimas 5. Dvifazis modelis / Petras Vaitiekūnas, Jelena Šaimardanova, Antanas Markevičius, Vladislovas Katinas
LT/EN/RUIgnalinos atominės elektrinės nutrūkusio vamzdžio trenkimosi į sieną tikimybinis modeliavimas vertinant neapibrėžtumą / Robertas Alzbutas, Gintautas Dundulis
LT/EN/RULietuvoje gaminamø polistireninio putplasčio plokščių šilumos laidumas / Vladislovas Keršulis, Ivan Gnip, Sigitas Vėjelis
LTNekrologas / Dr. Ričardas ŠLEŽAS 1954–2004
LTPersonalijos / Profesoriui Adomui MAČIULIUI – 75
LTPersonalijos / Habilituotam daktarui Vaclovui MIŠKINIUI – 60
LTKronika / Kauno regioninė energetikos agentūra – pirmieji veiklos metai
LTKronika / Apginta daktaro disertacija
LTKronika / Apginta daktaro disertacija
LTKronika / Tarptautinis ðilumos ir masës mainø forumas Minske
LT/EN/RUMetinis turinys
LTNurodymai straipsnių autoriams
RUTurinys rusų kalba
Numeriai:

2011 - T.57
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.56
Nr.1, Nr.2, Nr.3-4

2009 - T.55
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2008 - T.54
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.53
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2006
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4