Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Energetika / Power Engineering

ISSN 0235-7208


2002 m. Nr. 2

LTRedkolegija
LT/EN/RUIgnalinos AE reaktorių dujų tarpelio tarp grafito bei technologinių kanalų įvertinimas ir rezultatų neapibrėžtumo analizė / Augutis J.
LT/EN/RUEnergetikos tinklų modeliavimo poreikiai amžių sandūroje / Kadiša S., Klementavičius A.
LT/EN/RUAtmosferos taršos energetikos sektoriuje imitacinis modeliavimas / Konstantinavičiūtė I., Miškinis V.
LT/EN/RUGamtinių dujų tiekimo ir vartojimo balansas Lietuvos ūkyje / Tonkonogij J., Pedišius A., Janulionis J.
LT/EN/RUNuolatinės srovės generatoriaus, naudojamo formuojant plazmines dangas, elektrinės ir šiluminės charakteristikos / Krušinskaitė V., Valinčius V., Valatkevičius P.
LT/EN/RUEnergijos taupymas duonos kepimo pramonės įmonėse / Gaigalis V., Škėma R., Zinevičius F.
LT/EN/RUStirlingo ir Viulemje šiluminių mašinų kietam kurui plėtra / Narbutas L., Narbutas S.
LT/EN/RUŠilumos suvartojimo pastatuose analizė / Stankevičius V., Karbauskaitė J., Bliūdžius R.
LT/EN/RUSkalūnų alyvos, modifikuotos akmens anglių dulkėmis, panaudojimo įvertinimas / Miliukas E., Vegytė N.
LT/EN/RUAtsinaujinančiųjų šaltinių energijos technologijų centro veiklos kryptys / Balčiūnas P., Adomavičius V., Leonavičius V.
LTKronika
LTNurodymai straipsnių autoriams
LT/EN/RUTurinys – Contents
Numeriai:

2011 - T.57
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.56
Nr.1, Nr.2, Nr.3-4

2009 - T.55
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2008 - T.54
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.53
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2006
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4