Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Energetika / Power Engineering

ISSN 0235-7208


2008 m. Nr. 4

Titulinis
Redkolegija
LT/EN/RUEnergijos tiekimo saugumo vertinimo metodų analizė / Juozas Augutis, Vaida Matuzienė, Ričardas Krikštolaitis, Sigita Pečiulytė, Egidijus Norvaiša
LT/EN/RUJurbarko rajono savivaldybės katilinių veiklos 1993–2007 m. ekspertinė analizė / Kazys Marcinauskas, Irena Korsakienė, Algis Tumosa
LT/EN/RUEfektyvaus energijos naudojimo mokymo ir energijos vartojimo monitoringo integravimas į mokyklų mokymo programas / Vygandas Gaigalis, Romualdas Škėma
LT/EN/RUTekančių skysčių klampos įtakos tūrio ir debito matavimui tyrimas / Nerijus Pedišius, Gediminas Zygmantas, Andrius Bončkus
LT/EN/RUKuro pervežimo iš Ignalinos AE pirmojo energijos bloko reaktoriaus į antrąjį įrangos radiacinės dozės galios įvertinimas / Aurimas Tonkūnas, Darius Laurinavičius, Raimondas Pabarčius
LT/EN/RURBMK-1500 reaktoriaus atsargos koeficiento iki ribinio leistino kuro kanalo galingumo skaičiavimo algoritmo patobulinimas / Vaidas Matuzas, Vytis Kopustinskas, Juozas Augutis
LT/EN/RUKruonio hae manevringumo įtakos Lietuvos elektros energetikos sistemos balansavimui matematinis modeliavimas / Aušra Pažėraitė, Mindaugas Krakauskas, Vidmantas Baltakis, Ramūnas Bikulčius, Daivis Virbickas
LT/EN/RUPlazminio metodo taikymas formuojant nanoplaušą iš naftos produktų gamybos proceso atliekų (ceolitų) / Mindaugas Milieška, Romualdas Kėželis, Regina Kalpokaitė-Dičkuvienė, Jūratė Čėsnienė, Kristina Brinkienė, Vladas Mėčius
LT/EN/RUSuskystintų gamtinių dujų transportavimo į Baltijos šalis perspektyvos / Algirdas Kuprys, Jonas Kugelevičius
EN/LT/RUThe major characteristic parameters of the Estonian district heating networks and their efficiency increasing potential / Aleksandr Hlebnikov, Andres Siirde
EN/LT/RUcfd modelling of turbulent confined jet mixing of incompressible viscous media / Andrei Chorny
LTIn memoriam
LTKronika
LTNurodymai straipsnių autoriams
ENInstructions to Authors
LT/EN/RUŽurnalo ENERGETIKA t. 54 (2008) turinys | Contents of the journal ENERGETIKA Vol. 54 (2008) | Содержание журнала ENERGETIKA t. 54 (2008)
RUС о д е р ж а н и е
LT/ENViršelis * Turinys | Cover * Contents
Numeriai:

2011 - T.57
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.56
Nr.1, Nr.2, Nr.3-4

2009 - T.55
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2008 - T.54
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.53
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2006
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4