Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Energetika / Power Engineering

ISSN 0235-7208


2010 m. Nr. 2

Biomasės deginimas mažos bei vidutinės galios katilinėse ir emisijų problemos
Rimvydas ABRULEVIČIUS

Vidutinės galios katilinėse sunaudojama apie 25 % medienos kuro ir matyti aiški didėjimo tendencija. Nepaisant to, kad biomasės deginimas yra neutralus CO2 emisijų atžvilgiu ir pasižymi mažu SO2 emisijų lygiu, aplinkos taršos mažinimas yra pakankamai aktualus. Pirmiausia tai kietųjų dalelių emisija. Nenaudojant filtravimo įrenginių neįmanoma užtik­rinti aplinkosaugos normų reikalavimų. Emisijų lygis prieš filtrus didesnis kaip 600 mg/m3. Teršalų koncentracija degimo dujose labai priklauso nuo biomasės savybių ir katilo darbo režimo. Kaip parodė atlikti bandymai, lakiųjų medžiagų emisijos tam pačiam katilui gali skirtis kelis kartus. Didelę taršos dalį sudaro azoto oksidai. Naudojant nekokybišką biomasę jų koncentracija didesnė už leistiną 750 mg/m3 ribinę vertę. Anglies monoksido emisija dviem katilų tipams buvo didesnė už leistiną 4 000 mg/m3 arba buvo artima jai. Bendras taršos lygis, palyginus su akmens anglimis, deginant biomasę daug mažesnis.

Raktažodžiai: biomasė, biomasės deginimas, taršos emisijos

Numeriai:

2011 - T.57
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.56
Nr.1, Nr.2, Nr.3-4

2009 - T.55
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2008 - T.54
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.53
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2006
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4