Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Energetika / Power Engineering

ISSN 0235-7208


2010 m. Nr. 2

Oro tankio stratifikacijos įtakos mišriai konvekcijai plokščiame kanale pereinamojo tekėjimo zonoje eksperimentinis tyrimas. 1. Šilumos atidavimas mišrios konvekcijos priešingų krypčių tėkmių atveju, kai kanalo polinkio kampas –60°
Robertas POŠKAS, Giedrius DRUMSTAS, Povilas POŠKAS, Jokūbas KOLESNIKOVAS

Šiame straipsnyje pateikti vietinio šilumos atidavimo pereinamojo tekėjimo zonoje pasvirusiame (pasvirimo kampas ϕ = –60° nuo horizontalios padėties), simetriškai kaitina­ma­me (qw1 ≈ qw2 ≈ const) plokščiame kanale mišrios konvekcijos atveju priešingų krypčių tėk­mėse eksperimentinių tyrimų rezultatai. Išanalizuotas vietinio šilumos atidavimo kitimas, kai oro slėgis p = 0,2 ir 0,4 MPa, esant įvairiems Re ir Grq skaičiams (Re = 1,5 · 103 – 5,3 · 104 ir Grq iki 1,5 · 1010). Rezultatų analizė parodė, jog šilumos atidavimas sūkurinio tekėjimo zonoje, kaip ir vertikaliame plokščiame kanale, yra kur kas intensyvesnis negu esant turbulentiniam tekėjimui. Analizė taip pat parodė, jog šilumos atidavimas nuo apatinės sienelės (nestabili stratifikacija) yra šiek tiek didesnis negu nuo viršutinės sienelės (stabili stratifikacija), tačiau šis skirtumas mažėja, didėjant x/de.

Raktažodžiai: vietinis šilumos atidavimas, mišri konvekcija, priešingų krypčių tėkmės, stabili ir nestabili stratifikacija, pasviręs plokščias kanalas, pereinamojo tekėjimo zona

Numeriai:

2011 - T.57
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.56
Nr.1, Nr.2, Nr.3-4

2009 - T.55
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2008 - T.54
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.53
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2006
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4