Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Energetika / Power Engineering

ISSN 0235-7208


2010 m. Nr. 2

Pastato renovacijos periodiškumo įtaka jo gyvavimo ciklo energijos sąnaudoms
Lina UŽŠILAITYTĖ, Vytautas MARTINAITIS

Pastaraisiais metais energetikos politikoje vis daugiau dėmesio kreipiama į energijos vartojimo mažinimą pastatuose. Europos Sąjunga kelia valstybėms narėms tikslą, kad nuo 2020 m. visi naujai statomi pastatai būtų beveik „nulinės“ energijos. Tačiau šie pastatai darys poveikį tik ilgalaikėje perspektyvoje. Tuo tarpu esamų, energetiškai neefektyvių, pastatų problema tebeturi lemiamą vaidmenį. Viena pagrindinių pastatų renovacijos kliūčių yra finansinių išteklių ir efektyvių finansinių mechanizmų stoka. Todėl dažnai pamirštama pastatų renovacijos, didinant energijos vartojimo efektyvumą, energetinė ir aplinkosauginė nauda. Šiuo metu pastato renovacijos periodiškumas vertinamas vadovaujantis pirmiausia ekonominiais, kartais pastato fizinio nusidėvėjimo kriterijais. Šiame straipsnyje pateikto tyrimo tikslas yra įvertinti, kokią įtaką pastato renovacijos, didinant energijos vartojimo efektyvumą, periodiškumas turi pastato gyvavimo ciklo energijos sąnaudoms.

Raktažodžiai: pastatų renovacija, energijos vartojimo efektyvumas, gyvavimo ciklo sąnaudos

Numeriai:

2011 - T.57
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.56
Nr.1, Nr.2, Nr.3-4

2009 - T.55
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2008 - T.54
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.53
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2006
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4