Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Energetika / Power Engineering

ISSN 0235-7208


2010 m. Nr. 2

Stratifikuotos atmosferos susidarymo atominių elektrinių apsauginiuose kiautuose modeliavimas
Mantas POVILAITIS, Egidijus URBONAVIČIUS, Sigitas RIMKEVIČIUS

Stratifikuotos atmosferos susidarymas atominių elektrinių apsauginiuose kiautuose yra aukšto prioriteto uždavinys sprendžiant atominių elektrinių saugos klausimus. Šis uždavinys yra sprendžiamas vykdant eksperimentus ir atliekant skaitinius šių eksperimentų tyrimus. Šio uždavinio sprendimas suvidurkintų kintamųjų programų paketais yra komplikuotas dėl šiuose programų paketuose esančių apribojimų, į kuriuos būtina atsižvelgti sudarant skaitinius modelius.
M5 eksperimentas, vykdytas eksperimentų stende MISTRA, buvo skirtas stratifikuotos atmosferos sudarymui. Šio eksperimento tyrimas atliktas suvidurkintų kintamųjų programų paketu COCOSYS.
Šiame darbe pristatomi keli skaitinio modelio sudarymo variantai, leidžiantys aprašyti stratifikuotos atmosferos susidarymą suvidurkintų kintamųjų programų paketais. Gauti skaičiavimų rezultatai yra palyginti su matavimų rezultatais. Gauti rezultatai atskleidžia, kad siekiant sumodeliuoti stratifikuotos atmosferos susidarymą apsauginiame kiaute nepakanka paprastai numatyti įtekančio garo srautą ir būtina atsižvelgti į vykstančių procesų ypatumus. Sudarant skaičiavimo modelį rekomenduojama pasirinkti detalesnį vertikalų padalijimą ir apibūdinti specialias zonas, skirtas įtekančio garo čiurkšlės skli­dimui aprašyti.

Raktažodžiai: dujų maišymasis, stratifikacija, modeliavimas

Numeriai:

2011 - T.57
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.56
Nr.1, Nr.2, Nr.3-4

2009 - T.55
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2008 - T.54
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.53
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2006
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4