Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Energetika / Power Engineering

ISSN 0235-7208


2010 m. Nr. 2

Vandens temperatūros įvairovės savitumai Lietuvos upėse
Jonas JABLONSKIS, Aldona JURGELĖNAITĖ

Išanalizuoti Lietuvos upių vandens temperatūros stacionarūs stebėjimai ir duomenų ap­žvalgos darbai. Atliktas šilto metų laikotarpio (V–X mėn.) upių vandens temperatūros nuo stebėjimų pradžios iki 2006 m. bei standartinio (1961–1990 m.) laikotarpio duomenų matematinis statistinis apibendrinimas. Aiškinami veiksniai, turėję didžiausią įtaką upių vandens temperatūrai. Pagal tarptautinės standartinės normos dydį ir jo kitimą teritorijoje išskirtos upių grupės, kurių vandens temperatūra statistiškai reikšmingai skiriasi. Atsižvelgus į upės dydį ir vandens tėkmės absoliutųjį aukštį sudaryti upių vandens temperatūros regioniniai matematiniai statistiniai modeliai, pagal kuriuos patenkinamu tikslumu galima nustatyti netirtų upių ir tvenkinių, įrengtų ant jų, vandens temperatūrą.

Raktažodžiai: upė, vandens temperatūra, vidurkiai, standartinė norma, matematiniai modeliai

Numeriai:

2011 - T.57
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.56
Nr.1, Nr.2, Nr.3-4

2009 - T.55
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2008 - T.54
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.53
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2006
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4