Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Žemės ūkio mokslai / Agricultural Sciences

ISSN 1392-0200


2001 m. Nr. 4

Įvairaus grunto fizikinių savybių pokyčiai per ilgą laikotarpį Nemuno polderių pylimuose
Kazimieras Katutis

Šiame darbe apibendrinta 1976-1999 m. atliktų tyrimų medžiaga, gauta apsauginių polderinių pylimų šlaituose, įvertinant šių pylimų gruntų fizikinių savybių kaitą ir tuo būdu užtikrinant ilgalaikį pylimų stabilumą.

Tyrimų metu stebėta gruntų fizikinių savybių pokyčiai polderiniuose pylimuose. Atlikus ilgalaikius lauko tyrimus Nemuno žemupio polderių pylimuose, nustatyta, kad gruntų fizikinės savybės labiau keitėsi pylimų, supiltų iš organinės kilmės gruntų, mažiau - iš mineralinių gruntų.

Per tiriamąjį laikotarpį organinės medžiagos kiekis pylimuose, supiltuose iš durpių, sumažėjo apie 2%, o pylimuose, supiltuose iš mineralinių gruntų, atvirkščiai, padidėjo apie 1%.

Glaudūs koreliaciniai ryšiai gauti tik tarp vandens ir oro tūrio dirvožemyje, taip pat mėginių ėmimo vietos bei gylio.


Raktažodžiai: užliejimas, polderiniai pylimai, gruntų fizikinės savybės

Numeriai:

2012 - T.19
Nr.1

2011 - T.18
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.17
Nr.1-2, Nr.3-4

2009 - T.16
Nr.1-2, Nr.3-4

2008 - T.15
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.14
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4, Nr.Priedas

2006
Nr.1, Nr.1.Priedas, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4