Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Žemės ūkio mokslai / Agricultural Sciences

ISSN 1392-0200


2006 m. Nr. 2

Titulinis
Redkolegija
LT/EN/RUĮsėlių ir posėlių produktyvumas, jų antierozinė ir taršą mažinanti reikšmė nelygaus reljefo dirvose / Irena Kinderienė
LT/EN/RUFenologiniai tyrimai Lietuvoje Europos fenologinio tinklo kontekste / Danuta Romanovskaja, Eugenija Bakšienė
LT/EN/RUŽieminių rapsų pasėlio tankumo įtaka jų augalų produktyvumui ir derliui / Vytautas Liakas, Daivas Malinauskas, Albinas Šiuliauskas
EN/LT/RUMeasures suppressing the development of fungi on Lupinus luteus L. / Teresė Laimutė Nedzinskienė, Albinas Lugauskas, Jūratė Repečkienė
LT/EN/RUSpecialus rapsų (Brassica napus L.) sėklų apdorojimas / Aušra Požėlienė, Stefa Lynikienė
LT/EN/RULizocimo įtaka technologinėms pieno savybėms / Sigita Urbienė, Vytautas Avižienis, Jelena Šapošnikova
LT/EN/RUDirvožemio tankis žemės ūkiui naudotuose plotuose ir galima jo įtaka miško želdiniams / Antanas Malinauskas, Vytautas Suchockas, Gintautas Urbaitis
LT/EN/RUApskaitos ir ekonominės analizės ypatumai ūkininko ūkyje / Kostas Valužis, Milda Genienė
ENInstructions for Authors
LTNurodymai straipsnių autoriams
RUTurinys
EN/LTTURINYS/CONTENTS
Numeriai:

2012 - T.19
Nr.1

2011 - T.18
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.17
Nr.1-2, Nr.3-4

2009 - T.16
Nr.1-2, Nr.3-4

2008 - T.15
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.14
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4, Nr.Priedas

2006
Nr.1, Nr.1.Priedas, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4