Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Žemės ūkio mokslai / Agricultural Sciences

ISSN 1392-0200


2005 m. Nr. 3

LT/EN/RUTitulinis
LTRedkolegija
LT/EN/RUOrganinės medžiagos analizavimo metodų palyginimas ir duomenų matematinio perskaičiavimo galimybė / Benediktas Jankauskas, Alvyra Šlepetienė, Genovaitė Jankauskienė, Michael A. Fullen, Colin A. Booth
LT/EN/RUŽieminių augalų ir supaprastinto žemės dirbimo įtaka dirvožemio fizikinėms savybėms / Aleksandras Velykis, Antanas Satkus
LT/EN/RUMeteorologinių veiksnių įtaka ankstyvųjų bulvių krakmolingumui priesmėliuose / Vincas Kupčinskas, Alė Baniūnienė, Vilma Žėkaitė
LT/EN/RUVasarinių rapsų brendimo dinamikos ir sėklų natūralaus išbyrėjimo tyrimai / Liudvikas Špokas, Rimantas Velička, Marija Rimkevičienė, Aušra Marcinkevičienė
LT/EN/RUHibridinių žieminių rapsų ‘Kasimir’ lauko daigumo tyrimai / Danguolė Šiuliauskienė
LT/EN/RUAzoto trąšų ir fungicido juventus įtaka žieminių kvietrugių ‘Tewo’ vystymuisi, lapų septoriozės ir rudųjų rūdžių paplitimui / Raisa Lisova, Gintautas Greimas
EN/LT/RUEfficiency of individual selection method in developing new varieties of narrow-leaved lupine for green manure / Zita Maknickienė
LT/EN/RUMėsinių simentalių įtaka Lietuvos juodmargių galvijų mėsos produkcijai ir kokybei / Česlovas Jukna, Vigilijus Jukna
LT/EN/RUKarvių tešmens priežiūrai skirtų tepalų antimikrobinio poveikio in vitro ir stabilumo tyrimas / Irena Klimienė, Vytautas Špakauskas
LTNurodymai straipsnių autoriams
ENInstructions for Authors
RUTurinys
EN/LTCONTENTS
Numeriai:

2012 - T.19
Nr.1

2011 - T.18
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.17
Nr.1-2, Nr.3-4

2009 - T.16
Nr.1-2, Nr.3-4

2008 - T.15
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.14
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4, Nr.Priedas

2006
Nr.1, Nr.1.Priedas, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4