Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Žemės ūkio mokslai / Agricultural Sciences

ISSN 1392-0200


2004 m. Nr. 1

LT/EN/RUTitulinis
LT/EN/RURedkolegija
LT/EN/RUStaigaus granuliometrinės sudėties pasikeitimo gylio įtaka dirvožemio agrofizikinėms ir agrocheminėms savybėms / DARIJA JODAUGIENĖ, ALGIRDAS MOTUZAS, RIMANTAS VAISVALAVIČIUS
LT/EN/RUDaugiamečių svidrių, eraičinsvidrių bei jų mišinių produktyvumas paprastajame išplautžemyje / ROŽĖ VAIČIULYTĖ, RAIMUNDAS BAČĖNAS
LT/EN/RUPoaceae šeimos varpinių augalų virusinės ligos / LAIMA URBANAVIČIENĖ
LT/EN/RUDobilo atsparumo ligoms palyginimas su jo baltymų tirpumo kitimu veikiant oksalatu / ZENONAS JANČYS, REGINA VYŠNIAUSKIENĖ
LT/EN/RUKlimato šiltėjimo įtaka fenologinių sezonų trukmei Lietuvos teritorijoje / DANUTA ROMANOVSKAJA
LT/EN/RUStambiauogės spanguolės (Vaccinium macrocarpon Ait.) augimas ir derėjimas, tręšiant azoto ir kalio trąšomis. 2. Vaisių kokybė / ANETA ŚWIECZKOWSKA, ZDZISŁAW KAWECKI, VIDMANTAS STANYS
LT/EN/RUFloribundinių rožių dauginimas in vitro / MODESTA KANDZEŽAUSKAITĖ, NATALIJA BURBULIS
LT/EN/RUAmoniako emisija karvidėse / BRONIUS KAVOLĖLIS, BRONIUS BAKUTIS
LT/EN/RUKarbaseptų antimikrobinis poveikis ir terapinis efektyvumas gydant žaizdas / ALGIMANTAS MATUSEVIČIUS, VYTAUTAS ŠPAKAUSKAS, GIEDRĖ BALAKIREVAITĖ, ANTANAS STANKEVIČIUS, IRENA KLIMIENĖ
LT/EN/RUHabilituotos daktarės Valerijos Petraitienės gyvenimo ir mokslinės veiklos puslapius atvertus / VERONIKA VASILIAUSKIENĖ, VYTAS MAŠAUSKAS
LTNurodymai autoriams
ENInstructions for Authors
LTMetrika
LT/ENCONTENTS–TURINYS
Numeriai:

2012 - T.19
Nr.1

2011 - T.18
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.17
Nr.1-2, Nr.3-4

2009 - T.16
Nr.1-2, Nr.3-4

2008 - T.15
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.14
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4, Nr.Priedas

2006
Nr.1, Nr.1.Priedas, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4