Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Žemės ūkio mokslai / Agricultural Sciences

ISSN 1392-0200


2004 m. Nr. 3

LT/ENTitulinis
LT/ENRedkolegija
LT/EN/RUŠlaitų dirvožemio vandeninės erozijos priklausomybė nuo žemdirbystės sistemų / Benediktas JANKAUSKAS, Genovaitė JANKAUSKIENĖ
LT/EN/RUPaprastosios šunažolės veislių sausųjų medžiagų derliaus stabilumas / Pavelas TARAKANOVAS
LT/EN/RUMolekulinis fitoplazmų aptikimas avižose, miežiuose bei kvietrugiuose ir jų klasifikacija pagal 16S rRNR geno polimorfizmą / Laima URBANAVIČIENĖ, Rasa JOMANTIENĖ, Deividas VALIŪNAS, Robert Edward DAVIS
LT/EN/RUĮvairiomis kryžminimo kombinacijomis sukurtų tarpgentinių svidrių–eraičinų hibridų tyrimas / Steponas NEKROŠAS, Algirdas SLIESARAVIČIUS
LT/EN/RUTarpveislinės hibridizacijos metodu sukurtos bulvių veislės Rasa tyrimai / Almantas RAŽUKAS, Juozas JUNDULAS, Stanislava ČEPONIENĖ
LT/EN/RUDažinio dygmino (Carthamus tinctorius L.) pradinės selekcinės medžiagos agrobiologinis įvertinimas / Ligita BALEŽENTIENĖ, Juozas PEKARSKAS, Stasys JUKNEVIČIUS
LT/EN/RUSkirtingų sėjomainų agroekologinis įvertinimas / Ramutė AKSOMAITIENĖ, Saulius GUŽYS, Zita PETROKIENĖ
LT/EN/RUMaisto produktų autentiškumo kriterijų ir jų esminių žymenų nustatymas / Daiva LESKAUSKAITĖ, Ina JASUTIENĖ, Irina KRIŪKOVA
LT/EN/RUMiškų urėdijų pelningumo analizė / Stasys MIZARAS
LT/EN/RUBiologinio turto įkainojimo problemos / Danutė ZINKEVIČIENĖ, Neringa STONČIUVIENĖ
ENInstructions for Authors
LTNurodymai autoriams
LT/ENTurinys-Contents
Numeriai:

2012 - T.19
Nr.1

2011 - T.18
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.17
Nr.1-2, Nr.3-4

2009 - T.16
Nr.1-2, Nr.3-4

2008 - T.15
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.14
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4, Nr.Priedas

2006
Nr.1, Nr.1.Priedas, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4