Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Žemės ūkio mokslai / Agricultural Sciences

ISSN 1392-0200


2002 m. Nr. 1

LTRedkolegija
LTTurinys
LT/EN/RUŽieminių rapsų ploto sėjomainoje įtaka dirvožemio agrocheminėms savybėms ir humuso sudėčiai / Rimantas Velička, Marija Rimkevičienė, Kostas Trečiokas
LT/EN/RUSimbiotinio azoto fiksavimo skirtinguose dirvožemiuose galimybių tyrimas / Dalia Ambrazaitienė
LT/EN/RUGrybinių ligų plitimas skirtingai azotu tręštuose salykliniuose vasariniuose miežiuose / Zita Brazienė, Zenonas Dabkevičius
LT/EN/RUSėkloms auginamų rapsų agrotechnikos pagrindai / Rimantas Velička
LT/EN/RUCukrinių runkelių bendrojo derliaus bei biologinio cukraus kiekio pokyčiai ir juos lemiančių veiksnių poveikis / Birutė Petkevičienė
LT/EN/RUĮvairaus ankstyvumo ilgalaikiai žolynai priesmėlio dirvožemyje / Rožė Vaičiulytė
EN/LT/RUAnalysis of the lines and families of the Žemaitukai horse breed / Rytis Juras, Valė Macijauskienė
LT/EN/RUNitratų bei nitritų tyrimai fermentiniuose sūriuose ir mėsos produktuose / Sigita Urbienė, Julija Margelytė, Galina Garmienė, Jolanta Stankevičiūtė
EN/LT/RUDetection of Mycoplasma bovis from Hayflick-agar media by polymerase chain reaction / Jūratė Šiugždaitė
LT/EN/RUŽieminių javų auginimas Lietuvoje ir jų koncentracijos arealai ateičiai / Daiva Makutėnienė
LT/EN/RUApskaitos duomenų tvarkymo bei panaudojimo integracija žemės ūkio įmonėse / Stasė Palubinskienė
LTNurodymai
Numeriai:

2012 - T.19
Nr.1

2011 - T.18
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.17
Nr.1-2, Nr.3-4

2009 - T.16
Nr.1-2, Nr.3-4

2008 - T.15
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.14
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4, Nr.Priedas

2006
Nr.1, Nr.1.Priedas, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4