Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Žemės ūkio mokslai / Agricultural Sciences

ISSN 1392-0200


2005 m. Nr. 1

LTRedkolegija
LT/ENĮvairių organinių trąšų ir tarpinių pasėlių poveikis limnoglacialinės kilmės priemolių agrocheminėms savybėms / Stanislava Maikštėnienė
LT/ENLinų lokalaus tręšimo optimalių parametrų tyrimas Vakarų Lietuvos dirvožemiuose / Elena Vanda Mineikienė, Nijolė Ežerinskienė
LT/ENŽieminių rapsų sėklų cheminės sudėties variacija ir ją sąlygojančių veiksnių esmingumas / Bronislava Butkutė, Audronė Mašauskienė, Gvidas Šidlauskas, Irena Brazauskienė
LT/ENSalyklinių miežių grūdų derlius, jo kokybės rodikliai ir juos sąlygojantys veiksniai / Zita Brazienė, Vanda Paplauskienė
LT/ENDaugiamečių žolių auginimas ir panaudojimas biokurui / Aldona Kryževičienė, Algirdas Žaltauskas, Algirdas Jasinskas
EN/LTDistribution and interaction of Fusarium avenaceum (Fr.) Sacc. with other root-associated fungi / Rimutė Mačkinaitė
LT/ENRausvųjų dobilų selekcija ir naujos veislės / Algirdas Sprainaitis
LT/ENIndividinės atrankos vejų žolių selekcijoje galimybės / Juozas Kanapeckas
LT/ENKopūstinių (Brassica L.) daržovių virusologinės būklės įvertinimas / Irena Zitikaitė, Milda Vasinauskienė
LT/ENLinkomicino ir kolistino derinio efektyvumo ir toksiškumo tyrimai gydant endometritu sergančias karves ir kiaules / Vytautas Špakauskas, Irena Klimienė, Pranas Šakys
LT/ENValdymo sistemos ir valdymo apskaitos sąsajos žemės ūkio įmonėse / Kostas Valužis, Stasė Palubinskienė, Milda Genienė
LTNurodymai straipsnių autoriams
ENInstructions for Authors
LT/ENTurinys
Numeriai:

2012 - T.19
Nr.1

2011 - T.18
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.17
Nr.1-2, Nr.3-4

2009 - T.16
Nr.1-2, Nr.3-4

2008 - T.15
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.14
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4, Nr.Priedas

2006
Nr.1, Nr.1.Priedas, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4