Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Žemės ūkio mokslai / Agricultural Sciences

ISSN 1392-0200


2006 m. Nr. 4

Titulinis
Redkolegija
LT/EN/RUKiekybiniai eroduojamų dirvožemių organinės medžiagos pokyčiai dėl skirtingo žemės naudojimo / Benediktas Jankauskas, Genovaitė Jankauskienė
LT/EN/RUPeriodiško tręšimo fosforu ir kaliu įtaka sėjomainos produktyvumui ir dirvožemio biologinėms savybėms / Dalia Janušauskaitė, Vytas Mašauskas
EN/LT/RUTillage and fertilisation influence on available PK status in unequal soils of Central Lithuania / Dalia Feizienė, Gražina Kadzienė, Virginijus Feiza
LT/EN/RUPupinių (Fabaceae Lindl.) šeimos augalų įvairių veislių antžeminės dalies mikromicetai / Banga Grigaliūnaitė, Laimutė Balčiūnienė, Zenonas Jančys
LT/EN/RUAzoto junginius transformuojančių mikroorganizmų sukcesijos įvertinimas / Loreta Piaulokaitė-Motuzienė, Donatas Končius
LT/EN/RUCukrinių runkelių griežinių, kukurūzų tarkių bei jų mišinių, silosuotų laboratorinėmis sąlygomis, cheminė sudėtis ir maistingumas / Saulius Bliznikas, Vytautas Tarvydas, Virginijus Uchockis
LT/EN/RUPieno laikymo sąlygų įtaka rūgštinio gelio struktūros savybėms / Sigita Urbienė, Aurelija Dubauskaitė
LT/EN/RUInfluence of a prebiotic feed additive on some biochemical indices of blood and intestinal microbiota of broiler chickens / Vytautas Sirvydis, Rasa Bobinienė, Diana Gudavičiūtė, Ramunė Čepulienė, Vytautas Semaška, Danius Vencius, Inga Kepalienė
LT/EN/RUFunkcinio maisto ingredientų – prebiotikų įtaka paukščių organizmo fiziologinėms funkcijoms ir mėsos kokybei / Diana Gudavičiūtė, Ramunė Čepulienė, Rasa Bobinienė, Inga Kepalienė
LT/EN/RUPrebiotikų fruktooligosacharidų ir probiotikų Pediococcus acidilactici įtaka viščiukų broilerių produktyvumui / Agila Semaškaitė, Romas Gružauskas, Vytautas Tėvelis, Asta Racevičiūtė Stupelienė¹, Vilma Šašytė, Zenon Zduńczyk, Jerzy Juśkiewicz
LT/EN/RUPaukštienos ir kiaušinių praturtinimas jodu naudojant stabilaus jodo preparatą „Jodis“ / Inga Kepalienė, Vytautas Sirvydis, Manefa Miškinienė, Vytautas Semaška, Danius Vencius, Rasa Bobinienė, Ramunė Čepulienė, Diana Gudavičiūtė
LT/EN/RUSkirtingų vištinių naminių paukščių populiacijų genetinės įvairovės įvertinimas / Robertas Juodka, Dalius Butkauskas, Aniolas Sruoga, Elena Mozalienė
LT/EN/RUBroilerių racionų pagrindinių maisto medžiagų pasisavinimas / Sigitas Janušonis, Robertas Juodka, Audronė Benediktavičiūtė-Kiškienė, Rasa Bobinienė
LT/ENProfesoriaus Petro Vasinausko mokslinis palikimas / Algirdas Motuzas
LT/ENPro memoria / John Frame 1930 10 10 – 2006 11 28
ENInstructions for Authors
LTNurodymai straipsniø autoriams
LT/ENŽurnalo ŽEMĖS ŪKIO MOKSLAI 2006 m. turinys * Contents of the journal AGRICULTURAL SCIENCES in 2006
RUСОДЕРЖАНИЕ
EN/LTCONTENTS * TURINYS
Numeriai:

2012 - T.19
Nr.1

2011 - T.18
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.17
Nr.1-2, Nr.3-4

2009 - T.16
Nr.1-2, Nr.3-4

2008 - T.15
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.14
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4, Nr.Priedas

2006
Nr.1, Nr.1.Priedas, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4