Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Žemės ūkio mokslai / Agricultural Sciences

ISSN 1392-0200


2010 m. Nr. 1-2

LT/ENTitulinis * Redkolegija

Dirvotyra ir agrochemija
LT/ENBiogeninių elementų fosforo ir kalio dinamika balkšvažemyje / Donatas KONČIUS

Žemdirbystė ir augalininkystė
LT/ENDrėgmingumo kaita augalų vegetacijos metu ir jo vertinimo metodų palyginimas / Aloyzas DIRSĖ, Laima TAPARAUSKIENĖ
LT/ENDobilų (Trifolium spp.) rūšių derliaus struktūros ir sausųjų medžiagų kokybės tyrimai / Egidijus VILČINSKAS, Giedrė DABKEVIČIENĖ
EN/LTReaction of lucerne (Medicago spp.) to fungal diseases caused by Phoma medicaginis / Aurelija LIATUKIENĖ, Žilvinas LIATUKAS, Vytautas RUZGAS
LT/ENDaugiamečių kiečių (Artemisia vulgaris L. ir Artemisia dubia Wall.) potencialo biokuro gamybai įvertinimas / Aldona KRYŽEVIČIENĖ, Lina ŠARŪNAITĖ, Vaclovas STUKONIS, Zenonas DABKEVIČIUS, Žydrė KADŽIULIENĖ
LT/ENAugalo lapo energinės apykaitos kitimas dėl aplinkos temperatūros / Paulius KERPAUSKAS, Vidmantas KUČINSKAS

Pievininkystė
LT/ENAgrarinės veiklos įtaka pievų ekosistemų biologinės įvairovės pokyčiams Lietuvoje / Gytautas IGNATAVIČIUS, Aurelija LOŽYTĖ

Žemės ūkio inžinerija ir melioracija
EN/LTUse of electroseparator in improving the quality of ecological buckwheat seeds / Ausra POZELIENE, Stefa LYNIKIENE, Indre SAPAILAITE
LT/ENFermento lizocimo įtaka grūdėtos varškės kokybei laikymo metu / Sigita URBIENĖ, Lina SASNAUSKAITĖ

Kronika
LT/ENProfesorius Antanas Stancevičius – žymus Lietuvos mokslininkas ir visuomenės veikėjas
LT/ENProfesoriaus Viktoro Ruokio (1885–1971) sukaktį minint

LTNurodymai straipsnių autoriams
ENInstructions to Authors
LT/ENTurinys * Contents
Numeriai:

2012 - T.19
Nr.1

2011 - T.18
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.17
Nr.1-2, Nr.3-4

2009 - T.16
Nr.1-2, Nr.3-4

2008 - T.15
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.14
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4, Nr.Priedas

2006
Nr.1, Nr.1.Priedas, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4