Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Žemės ūkio mokslai / Agricultural Sciences

ISSN 1392-0200


2005 m. Nr. 2

LTTitulinis
LT/ENRedkolegija
LT/EN/RUKalkinimo bei tręšimo sistemų poveikis dirvožemio savybėms ir agrocenozės produktyvumui / Steponas Čiuberkis,Dalija Čiuberkienė,Donatas Končius,Edmundas Lapinskas,Dalia Ambrazaitienė,Loreta Piaulokaitė-Motuzienė
LT/EN/RUDirvožemio pH optimizavimas skirtingose žolynų naudojimo sistemose / Nijolė Daugėlienė,Elvyra Butkuvienė,Regina Skuodienė,Rūta Butkutė
LT/EN/RUDirvožemio rūgštėjimo procesą sąlygojančių antropogeninių veiksnių analizė / Stasys Bernotas,Danutė Ožeraitienė,Donatas Končius
LT/EN/RULabai ankstyvos vegetacijos daigintų bulvių gumbų augimo dinamikos tyrimai / Algirdas Nedzinskas,Almantas Ražukas,Juozas Jundulas,Teresė Nedzinskienė
LT/EN/RURhizobium padermių ir ankštiniø augalų skirtingų veislių inokuliavimo efektyvumas / Edmundas Lapinskas
LT/EN/RUSergančių karvių kraujo, pieno bei šlapimo biocheminių rodiklių kitimai po gydymo gliukosaliu / Irena Klimienė,Raimundas Mockeliūnas,Vytautas Špakauskas
LT/EN/RUNaujosios Lietuvos dirvožemių klasifikacijos (LTDK-99) derinimas su miško augaviečių tipų ir miško tipų klasifikacijomis / Mečislovas Vaičys,Stasys Karazija,Ričardas Beniušis
LTKronika / Vytauto Vazalinsko premijos laureatės
LTKronika / Miškininkystės mokslininkams – Lietuvos mokslo premija
LTNurodymai
ENInstructions
LTMetrika
LT/ENTURINYS
Numeriai:

2012 - T.19
Nr.1

2011 - T.18
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.17
Nr.1-2, Nr.3-4

2009 - T.16
Nr.1-2, Nr.3-4

2008 - T.15
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.14
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4, Nr.Priedas

2006
Nr.1, Nr.1.Priedas, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4