Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Žemės ūkio mokslai / Agricultural Sciences

ISSN 1392-0200


2001 m. Nr. 4

LTRedkolegija
LTTurinys
LT/EN/RUSkirtingas žemės dirbimas ir giliau glėjiško pasotintojo palvažemio humuso kokybė, smulkiadispersė dalis bei jos organinė ir mineralinė sudėtis / Darija Jodaugienė, Algirdas Motuzas, Antanas Stancevičius, Steponas Raudonius
LT/EN/RUOrganinio sapropelio poveikis sėjomainos derliui ir velėninio jaurinio priesmėlio dirvožemio savybėms / Eugenija Bakšienė
LT/EN/RUĮvairaus grunto fizikinių savybių pokyčiai per ilgą laikotarpį Nemuno polderių pylimuose / Kazimieras Katutis
LT/EN/RUPriešsėjinio dirbimo ir sėjos būdų įtaka miežių pasėliui ekologinėje žemdirbystėje / Alfonsas Kraujalis
LT/EN/RUĮvairių raudonųjų dobilų veislių palyginimas juos auginant su nendriniais eraičinais lengvos granuliometrinės sudėties dirvožemyje / Raimundas Bačėnas
LT/EN/RUFitohormonų įtaka Sinorhizobium meliloti ir Rhizobium trifolii kamienų efektyvumui / Edmundas Lapinskas
LT/EN/RUVikių miltai melžiamų karvių kombinuotuosiuose pašaruose / Saulius Bliznikas, Vytautas Tarvydas, Virginijus Uchockis
LT/EN/RURapsų išspaudos ir pašariniai žirniai penimų buliukų racione / Petras Bendikas, Virginijus Uchockis
LT/EN/RUNukleorūgščių tyrimai pieno produktuose / Sigita Urbienė, Rita Žitkevičiūtė
LTNurodymai autoriams
LT/EN/RUMetinis turinys
Numeriai:

2012 - T.19
Nr.1

2011 - T.18
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.17
Nr.1-2, Nr.3-4

2009 - T.16
Nr.1-2, Nr.3-4

2008 - T.15
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.14
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4, Nr.Priedas

2006
Nr.1, Nr.1.Priedas, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4