Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Žemės ūkio mokslai / Agricultural Sciences

ISSN 1392-0200


2009 m. Nr. 1-2

LT/ENTitulinis * Redkolegija

Dirvotyra ir agrochemija
LT/ENLietuvos pedologinio rajonavimo problema / Jonas VOLUNGEVIČIUS, Paulius KAVALIAUSKAS

Žemdirbystė ir augalininkystė
LT/ENŽieminių kviečių derliaus priklausomumas nuo tręšimo sistemų lengvo priemolio išplautžemyje / Romutė MIKUČIONIENĖ, Zigmas VAIŠVILA, Jonas KUČINSKAS
LT/ENBulvių derlingumo priklausomybė nuo oro temperatūros bei atmosferos kritulių Pietryčių Lietuvoje / Juozas JUNDULAS, Rita ASAKAVIČIŪTĖ, Almantas RAŽUKAS
LT/ENNaujų pluoštinių linų veislių ‘Dangiai’, ‘Snaigiai’ ir ‘Sartai’ sukūrimas bei tyrimai / Zofija JANKAUSKIENĖ, Kęstutis BAČELIS
LT/ENBeta-alanino darinių hidrazidų poveikis pupelių fotosintezei, azoto koncentracijai ir produktyvumui / Edvardas KAZLAUSKAS, Vytautas ŠLAPAKAUSKAS

Sodininkystė ir daržininkystė
LT/ENPeroxidase and polyphenoloxidase polymorphism during embryogenesis in Eucoreosma section currants / Pavelas DUCHOVSKIS, Vidmantas STANYS, Jūratė Bronė ŠIKŠNIANIENĖ, Gražina STANIENĖ, Tadeušas ŠIKŠNIANAS, Česlovas BOBINAS
LT/ENDumplūnių (Physalis L.) rūšių biologinių savybių ir cheminės sudėties palyginimas / Aurelija PAULAUSKIENĖ, Audronė ŽEBRAUSKIENĖ, Pavelas DUCHOVSKIS, Giedrė SAMUOLIENĖ, Živilė TARASEVIČIENĖ

Miškotyra
LT/ENMedienos ruošos technologijų lyginamoji ekonominė analizė / Stasys MIZARAS, Liana SADAUSKIENĖ, Diana MIZARAITĖ

Žemės ūkio inžinerija ir melioracija
LT/ENGrūdų džiovinimas kintamu oro srautu / Gediminas PUPINIS

Žemės ūkio ekonomika ir sociologija
LT/ENPridėtinės vertės augimą sąlygojantys veiksniai maisto ir gėrimų pramonėje / Jolanta PAUNKSNIENĖ, Aldona STALGIENĖ
LT/ENPieno produktų vertės pasiskirstymas tarp pieno gamintojų, perdirbėjų ir prekybininkų / Albertas GAPŠYS, Deiva MIKELIONYTĖ, Ovidija EIČAITĖ

LTNurodymai straipsnių autoriams
ENInstructions to authors
LT/ENTurinys * Contents
Numeriai:

2012 - T.19
Nr.1

2011 - T.18
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.17
Nr.1-2, Nr.3-4

2009 - T.16
Nr.1-2, Nr.3-4

2008 - T.15
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.14
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4, Nr.Priedas

2006
Nr.1, Nr.1.Priedas, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4