Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Žemės ūkio mokslai / Agricultural Sciences

ISSN 1392-0200


2001 m. Nr. 2

LTRedkolegija
LTTurinys
LTDirvožemio bendrojo poringumo nustatymo būdas / Juozas Ruseckas
LTAzoto koncentracijos vasariniuose rapsuose (Brassica napus) ryšys su agrometeorologinėmis augimo sąlygomis / Gvidas Šidlauskas, Alfonsas Švedas
LTNenaudojamų žemių rekultivacijos būdų tyrimai priesmėlio dirvoje / Algirdas Nedzinskas
LTŽieminių kviečių derlius, jo kokybė ir piktžolėtumas biologinės ir intensyvios žemdirbystės sąlygomis Vakarų Lietuvoje / Saulius Gužys
LTGrūdų gemalų panaudojimas varškės sūrelių gamyboje / Sigita Urbienė, Renata Urmonienė.
LTSkirtingos kilmės meristeminių bulvių linijų laikymasis sandėliavimo metu / Almantas Ražukas
LTDrenažo veikimas limnoglacialiniuose dulkiškuose dirvožemiuose / Aleksandras Rimidis
LTHolšteinų panaudojimas Lietuvos juodmargių galvijų genetiniam produktyvumo potencialui didinti / Česlovas Jukna, Kazimieras Pauliukas
LT„Miks“, „Peru“ ir „Mauritaniškų“ žuvų miltų panaudojimo broilerių lesaluose efektyvumas / Marijonas Morkūnas, Dormantas Vaitiekūnas, Ginta Arsabienė, Rima Rapkevičienė
LTRapsų aliejaus įtaka kiaulių produktyvumui ir skerdienos kokybei / Raimondas Leikus, Keistutis Triukas
LTŽarnyno endoekologijos optimizavimo eubiotiku STF įtaka viščiukų broilerių išgyvenimui pramoninio auginimo sąlygomis / Romualda Lapinskaitė
LTKompleksinio kalcio, magnio ir fosfatų tirpalo – kamaveto farmakologinis ir terapinis efektyvumas / Saulius Dabužinskas, Gintaras Daunoras, Algimantas Matusevičius, Algis Černauskas, Antanas Stankevičius
LTMiško želdinių ir žėlinių auginimo žemės ūkio naudmenose ekonominis įvertinimas / Antanas Malinauskas
LTNurodymai straipsnių autoriams
Numeriai:

2012 - T.19
Nr.1

2011 - T.18
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.17
Nr.1-2, Nr.3-4

2009 - T.16
Nr.1-2, Nr.3-4

2008 - T.15
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.14
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4, Nr.Priedas

2006
Nr.1, Nr.1.Priedas, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4