Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Žemės ūkio mokslai / Agricultural Sciences

ISSN 1392-0200


2006 m. Nr. 3

Titulinis
Redkolegija
LT/EN/RUKalkinimo bei tręšimo sistemų poveikis dirvožemio savybėms ir agrocenozės produktyvumui / Irena Krištaponytė, Stanislava Maikštėnienė
LT/EN/RUAugalų liekanose sukaupto lignino skaidymo priemolio glėjiškame rudžemyje dėsningumai / Rimantas Velička, Marija Rimkevičienė, Zita Kriaučiūnienė, Aušra Marcinkevičienė
LT/EN/RUMeteorologinių sąlygų ir skirtingų žemdirbystės sistemų įtaka bulvių ‘Mirta’ gumbų ligotumui bei derlingumui / Regina Repšienė, Elena Vanda Mineikienė
EN/LT/RUPotato breeding for nematode and disease resistance / Almantas Ražukas, Juozas Jundulas
LT/EN/RUNusausintos žemės vertę lemiančių veiksnių tyrimai / Nijolė Bastienė, Valentinas Šaulys
LT/EN/RUAntiseptikos panaudojimo prieš melžimą įtaka karvių spenių odos ir pieno bakteriniam užterštumui / Ramutė Mišeikienė, Jūratė Šiugždaitė, Josifas Tacas, Henrikas Stankevičius, Nijolė Pečiulaitienė
LT/EN/RUSaugomų teritorijų ir neplynų kirtimų plėtros ekonominė analizė / Stasys Mizaras
EN/LT/RUThe application of index method for the analysis of the change of the harvest of agricultural crops / Vida Čiulevičienė
LTGyvenimas skirtas agronomijos mokslui / Lietuvos mokslų akademijos narys korespondentas profesorius habilituotas daktaras Leonas Kadžiulis švenčia garbingą 80 metų jubiliejų
LTNaujam laikotarpiui išrinkti Lietuvos mokslų akademijos Žemės ūkio ir miškų mokslų skyriaus nariai ekspertai / Kronika
ENInstructions for Authors
LTNurodymai straipsnių autoriams
RUСОДЕРЖАНИЕ
EN/LTCONTENTS / TURINYS
Numeriai:

2012 - T.19
Nr.1

2011 - T.18
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.17
Nr.1-2, Nr.3-4

2009 - T.16
Nr.1-2, Nr.3-4

2008 - T.15
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.14
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4, Nr.Priedas

2006
Nr.1, Nr.1.Priedas, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4