Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Žemės ūkio mokslai / Agricultural Sciences

ISSN 1392-0200


2003 m. Nr. 1

LTTitulinis
LTTurinys
LT/EN/RUMineralinių trąšų įtaka dirvožemio biologiniam aktyvumui ir sėjomainos augalų produktyvumui / Kristina Grigali8nienė, Danguolė Zakarauskaitė, Zigmas Vaišvila
LT/EN/RUŽirnių simbiotinio azoto fiksavimo efektyvumas, įvairiai tręšiant fosforo ir kalio trąšomis / Gražina Palaitytė
LT/EN/RULigų paplitimas ilgapluoščiuose linuose skirtingai tręšiant azotu Vakarų Lietuvos sąlygomis / Elena Vanda Mineikienė, Nijolė Ežerinskienė
LT/EN/RUŠiluminių procesų analizė bulvių sluoksnyje laikino sandėliavimo metu / Algirdas Raila, Henrikas Novošinskas, Egidijus Zvicevičius
EN/LT/RUOccurrence of Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus in Lithuania / Milda Vasinauskienė, Laima Baranauskaitė
EN/LT/RUEffect of benzotiadiazole on phytopathological and physiological processes in tomato / Elena Survilienė, Aušra Brazaitytė, Alma Šidlauskienė.
LT/EN/RUTraktorinių pavarinių agregatų darbo ekonomiškumo ir poveikio aplinkai tyrimai / Alfonsas Kraujalis, Vaidas Povilaitis
LT/EN/RUCukrinių runkelių griežinių siloso efektyvumo penimiems buliukams tyrimas / Petras Bendikas, Virginijus Uchockis, Gintautas Šileika
LT/EN/RUFitogeninio lesalų priedo Digestarom Geflügel Premium-1317 poveikis viščiukų broilerių augimui / Vytautas Sirvydis, Rasa Bobinienė, Vaiva Priudokienė, Ramunė Sabalionytė, Danius Vencius
LT/EN/RUOžkų erkinio encefalito seroepizootologiniai tyrimai Lietuvoje / Natalja Nekrošienė, Jonas Bagdonas, Milda Žygutienė
LT/EN/RULietuvos gyvulininkystės institutas / Violeta Juškienė
LT/EN/RUŽurnalas „Žemės ūkio mokslai“ 1999–2001 metais mokslotyros požiūriu / Algirdas Motuzas
LT/ENZdzisław Kawecki – Lietuvos MA užsienio narys / Veronika Vasiliauskienė, Vidmantas Stanys
LT/ENNurodymai straipsnių autoriams
LTRedkolegija
LTMetrika
Numeriai:

2012 - T.19
Nr.1

2011 - T.18
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.17
Nr.1-2, Nr.3-4

2009 - T.16
Nr.1-2, Nr.3-4

2008 - T.15
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.14
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4, Nr.Priedas

2006
Nr.1, Nr.1.Priedas, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4