Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Žemės ūkio mokslai / Agricultural Sciences

ISSN 1392-0200


2012 m. Nr. 1

LT/ENTitulinis * Redkolegija

Agronomija
LT/ENEkologinių trąšų ir bioaktyvatorių įtaka paprastųjų kviečių (Triticum aestivum L.) ir Spelta kviečių (Triticum spelta L.) produktyvumui bei derliaus kokybei / Danutė JABLONSKYTĖ-RAŠČĖ, Stanislava MAIKŠTĖNIENĖ, Jurgita CESEVIČIENĖ, Audronė MANKEVIČIENĖ
LT/ENPasėlio tankumo ir tręšimo poveikis ligų ir kenkėjų plitimui vasarinių rapsų pasėlyje / Aušra MARCINKEVIČIENĖ, Rimantas VELIČKA, Robertas KOSTECKAS
LT/ENOrganinių mulčių įtaka dirvos užterštumui piktžolių sėklomis / Rita PUPALIENĖ, Darija JODAUGIENĖ, Aušra SINKEVIČIENĖ, Kristina BAJORIENĖ
LT/ENŽaliosios trąšos ir mineralinių trąšų efektyvumo palyginimas žieminių rugių ir miežių derliui priesmėlio dirvožemyje / Liudmila TRIPOLSKAJA, Danuta ROMANOVSKAJA, Alvyra ŠLEPETIENĖ, Ingrida VERBYLIENĖ
LT/ENRapsų liekanų vandeninių ištraukų alelopatinė įtaka vasarinių miežių dygimui bei augimui / Rimantas VELIČKA, Rita ČEPULIENĖ, Aušra MARCINKEVIČIENĖ, Rita PUPALIENĖ, Zita KRIAUČIŪNIENĖ, Robertas KOSTECKAS, Sigitas ČEKANAUSKAS, Rūta BIELIAUSKAITĖ

Ekonomika
LT/ENSprendimų priėmimas žemės ūkyje ir draudimas, kaip rizikos valdymo priemonė / Laura GIRDŽIŪTĖ, Astrida SLAVICKIENĖ
LT/ENŪkių ekonominį gyvybingumą lemiančių veiksnių vertinimas Lietuvos ūkininkų ūkių pavyzdžiu / Jūratė SAVICKIENĖ, Astrida SLAVICKIENĖ

Vadyba
LT/ENTautinio paveldo produktų vertė, rinkodara ir plėtros kryptys / Vitalija RUDZKIENĖ, Reda SKRODENYTĖ

Kronika
LT/EN5-oji Jono Prano Aleksos tarptautinė mokslinė konferencija „Šiuolaikinio kaimo vizija“
LT/ENLabai svarbus ir reikalingas leidinys – Aleksandro Stulginskio universiteto prof. Sigitos Urbienės knyga „Toksiški junginiai, jų susidarymas aplinkoje ir maiste“
LT/EN2011 m. apgintų agrarinių mokslų daktaro disertacijų apžvalga

LT/ENNurodymai straipsnių autoriams
LT/ENTurinys * Contents
Numeriai:

2012 - T.19
Nr.1

2011 - T.18
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.17
Nr.1-2, Nr.3-4

2009 - T.16
Nr.1-2, Nr.3-4

2008 - T.15
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.14
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4, Nr.Priedas

2006
Nr.1, Nr.1.Priedas, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4