Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Žemės ūkio mokslai / Agricultural Sciences

ISSN 1392-0200


2004 m. Nr. 2

LT/EN/RUTitulinis
LT/EN/RURedkolegija
LT/EN/RUAntropogeninė įtaka geocheminiam dirvožemių tipingumui / Saulius MARCINKONIS, Bronislavas KARMAZA, Eugenija BAKŠIENĖ, Donatas KONČIUS, Irena KRIŠTAPONYTĖ, Vincas KUPČINSKAS, Vytas MAŠAUSKAS, Danutė OŽERAITIENĖ, Regina REPŠIENĖ, Liudmila TRIPOLSKAJA
LT/EN/RUGlėjiško rudžemio agrocheminių savybių priklausomumas nuo rapsų santalkos sėjomainoje / Rimantas VELIČKA, Marija RIMKEVIČIENĖ, Kostas TREČIOKAS
LT/EN/RURudeninio žemės dirbimo būdų, šiaudų ir tarpinių augalų įtaka eroduojamo dirvožemio struktūringumui / Irena KINDERIENĖ
LT/EN/RUSodinės šilauogės kaliaus proliferacijos bei diferenciacijos skatinimas sintetiniais augimo reguliatoriais / Ligita BALEŽENTIENĖ, Vaiva AŠMONIENĖ
LT/EN/RURaudonųjų burokėlių biomasės prieaugio priklausomumas nuo sėklos ir trąšų normų / Gediminas STAUGAITIS, Asta TARVYDIENĖ, Vytautas PILIPAVIČIUS
LT/EN/RULabiausiai paplitusios patogeninės bakterijos kiaulėse ir jų atsparumas antimikrobinėms medžiagoms / Modestas RUŽAUSKAS, Česlova BUTRIMAITĖ-AMBROZEVIČIENĖ
LT/EN/RUSavaiminis beržo (Betula pendula) žėlimas žemės ūkiui naudotuose plotuose / Vytautas SUCHOCKAS
LT/EN/RUVieningo buhalterinių sąskaitų plano taikymo teorinis pagrįstumas / Milda GENIENĖ, Stasė PALUBINSKIENĖ, Kostas VALUŽIS
LT/EN/RUAkademiko Jono Kriščiūno premijos laureatas / Juozas LAZAUSKAS
LTNurodymai autoriams
ENInstructions for authors
LT/ENTurinys-Contents
Numeriai:

2012 - T.19
Nr.1

2011 - T.18
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.17
Nr.1-2, Nr.3-4

2009 - T.16
Nr.1-2, Nr.3-4

2008 - T.15
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.14
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4, Nr.Priedas

2006
Nr.1, Nr.1.Priedas, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4