Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Žemės ūkio mokslai / Agricultural Sciences

ISSN 1392-0200


2007 m. Nr. 1

Titulinis
Redkolegija
LT/EN/RUIlgučio ežero sapropelio panaudojimas dirvožemiui gerinti / Eugenija Bakšienė, Antanas Ciūnys
LT/EN/RUArimo ir beplūgio žemės dirbimo įtaka dirvožemio fizikinėms savybėms ir augalų produktyvumui / Danutė Šimanskaitė
LT/EN/RUKalio trąšų formų įtaka ekologiškai auginamų morkų derliui ir kokybei / Juozas Pekarskas, Biruta Bartaševičienė
LT/EN/RUBevandenio amoniako įtaka pašarinių grūdų džiovinimui / Gediminas Pupinis, Kęstutis Plieskis
LT/EN/RUGenetic factors influencing milk production traits in Lithuanian dairy cattle breeds / Nijolė Pečiulaitienė, Ilona Miceikienė, Ramutė Mišeikienė, Natalija Krasnopiorova, Janina Kriauzienė
LT/EN/RUSausųjų išrūgų priedo įtaka grietinės kokybei / Sigita Urbienė, Renata Zaurienė
LT/EN/RUŽemės reformos ir ūkininkijos raidos ekonominės peripetijos / Antanas Poviliūnas
LT/EN/RUNeformaliosios agrosocialinės minties raiška Lietuvoje priklausomybių laikotarpiu / Mečislovas Treinys
LT/EN/RUAlbino Rimkos socialinės ekonominės nuostatos nagrinėjant agrarinius klausimus / Stanislovas Algimantas Martišius
LT/EN/RUKaimiškųjų teritorijų žemės naudojimo problemos / Pranas Aleknavičius
ENInstructions for Authors
LTNurodymai straipsnių autoriams
RU/LT/ENСОДЕРЖАНИЕ * TURINYS * CONTENTS
Numeriai:

2012 - T.19
Nr.1

2011 - T.18
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.17
Nr.1-2, Nr.3-4

2009 - T.16
Nr.1-2, Nr.3-4

2008 - T.15
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.14
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4, Nr.Priedas

2006
Nr.1, Nr.1.Priedas, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4