Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Žemės ūkio mokslai / Agricultural Sciences

ISSN 1392-0200


2006 m. Nr. 1

Titulinis
Redkolegija
LTŽymus mokslininkas selekcininkas, akademikas Juozas Lazauskas švenčia garbų jubiliejų / Veronika Vasiliauskienė
LT/EN/RUSkirtingų žemės dirbimo ir tręšimo sistemų įtakos vasarinių kviečių derliui ir jo komponentams biometrinė analizė / Gražina Kadžienė, Dalia Feizienė, Virginijus Feiza
LT/EN/RUSausųjų medžiagų, organinės anglies ir azoto pokyčiai augalų liekanose pirmaisiais jų skaidymosi metais / Rimantas Velička, Marija Rimkevičienė, Aušra Marcinkevičienė, Zita Kriaučiūnienė
LT/EN/RUDirvožemio sąlygų reikšmė Rhizobium galegae kamienų azoto fiksacijai / Edmundas Lapinskas
LT/EN/RUGrikių (Fagopyrum esculentum) selekcija Lietuvoje / Danuta Romanovskaja, Almantas Ražukas
LT/EN/RUAgrofito aplinkoje vykstančių energinių procesų termodinaminė analizė / Paulius Kerpauskas, Povilas Algimantas Sirvydas
LT/EN/RUDidesnio kvietrugių (Triticum × Secale) kiekio su multienzimine kompozicija efektyvumas penimų kiaulių racionuose / Jūratė Norvilienė, Raimondas Leikus, Violeta Juškienė
LT/EN/RUKai kurių infekcinių kiaulių ligų paplitimo Lietuvoje analizė / Vilimas Sereika, Raimundas Lelešius, Dainius Zienius
ENInstructions for Authors
LTNurodymai straipsniø autoriams
EN/LTCONTENTS/TURINYS
Numeriai:

2012 - T.19
Nr.1

2011 - T.18
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.17
Nr.1-2, Nr.3-4

2009 - T.16
Nr.1-2, Nr.3-4

2008 - T.15
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.14
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4, Nr.Priedas

2006
Nr.1, Nr.1.Priedas, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4