Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Žemės ūkio mokslai / Agricultural Sciences

ISSN 1392-0200


2005 m. Nr. 4

Titulinis
Redkolegija
LTAkademikė Veronika Vasiliauskienė – iniciatyvi mokslininkė, aktyvi mokslo organizatorė
ENAcademician Veronika Vasiliauskienë – a resourceful researcher, active organizer of science
RUАкадемик Вероника Василяускене – инициативный ученый, активный научный организатор
LTEN/RUPievinių fitocenozių botaninė sudėtis paprastajame išplautžemyje / Veronika Vasiliauskienė, Rožė Vaičiulytė, Raimundas Bačėnas
LT/EN/RUKalkintų dirvožemių rūgštumo ir cheminių savybių pokyčių dėsningumai Rytų Lietuvos sąlygomis / Liudmila Tripolskaja, Saulius Marcinkonis
LT/EN/RUIlgalaikio tręšimo įtaka judriojo kalio koncentracijai skirtingo rūgštumo ganyklos dirvožemyje / Nijolė Daugėlienė, Daiva Baltramaitytė
LT/EN/RULinų sėklos daigumo lauko sąlygomis tyrimai / Mindaugas Bastys, Elvyra Gruzdevienė
LT/EN/RUSavidulkos panaudojimas daugiamečių svidrių selekcijoje / Steponas Nekrošas
LT/EN/RUBulių veislės įtaka dukterų produktyvumui Lietuvoje veisiamų juodmargių galvijų populiacijoje / Rasa Petraškienė, Ilona Miceikienė
LT/ENŽurnalo „Žemės ūkio mokslai“ 2005 m. turinys Contents of the journal "Agricultural Sciences" in 2005
LTNurodymai straipsnių autoriams
ENInstructions for Authors
EN/LTCONTENTS TURINYS
Numeriai:

2012 - T.19
Nr.1

2011 - T.18
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.17
Nr.1-2, Nr.3-4

2009 - T.16
Nr.1-2, Nr.3-4

2008 - T.15
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.14
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4, Nr.Priedas

2006
Nr.1, Nr.1.Priedas, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4