Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Žemės ūkio mokslai / Agricultural Sciences

ISSN 1392-0200


2008 m. Nr. 1

LT/ENTitulinis * Redkolegija

Dirvotyra ir agrochemija
LT/ENAtkuriamo sunkiaisiais metalais užteršto balkšvažemio armens biologinės būklės identifikavimas / Algirdas MOTUZAS, Danguolė ZAKARAUSKAITĖ, Virginijus BUTKUS, Rimantas VAISVALAVIČIUS, Jonas MAŽVILA, Antanas ANTANAITIS, Gediminas STAUGAITIS, Igoris PROSYČEVAS

Žemdirbystė ir augalininkystė
LT/ENAnkštinių augalų įtaka varpiniams javams sėjomainos grandyje ir dvinariame žolių–javų pasėlyje / Lina ŠARŪNAITĖ, Žydrė KADŽIULIENĖ, Leonas KADŽIULIS
LT/ENPiktžolių dygimas ir sunykimas skirtingo konkurencingumo vasarinių miežių pasėlyje / Regina ROMANECKIENĖ, Vytautas PILIPAVIČIUS, Kęstutis ROMANECKAS

Augalų selekcija ir genetika
LT/ENŽieminių kviečių veislių, įrašytų ir tirtų įrašymui į Nacionalinį augalų veislių sąrašą, atsparumas kietosioms kūlėms (Tilletia tritici (Bjerk.)) / Žilvinas LIATUKAS, Vytautas RUZGAS

Miškotyra
LT/ENDrebulės hibridų (Populus tremula × Populus tremuloides) prigijimo ir augimo želdiniuose priklausomybė nuo pradinio sodmenų aukščio / Vytautas SUCHOCKAS, Janina ŠEPETIENĖ

Gyvulininkystė ir zootechnika
LT/ENŽemaitukų įtaka Lietuvos arklininkystės raidai XIX–XX a. / Rūta ŠVEISTIENĖ
LT/ENSausųjų išrūgų įtaka rauginto pieno savybėms / Sigita URBIENĖ, Lina BUDRYTĖ

Žemės ūkio ekonomika ir sociologija
LT/ENLietuvos kaimiškųjų regionų kaip gyvenamosios vietos patrauklumo vertinimas / Dalia VIDICKIENĖ, Rasa MELNIKIENĖ

LTNurodymai straipsnių autoriams
ENInstructions to Authors
LT/ENTurinys * Contents
Numeriai:

2012 - T.19
Nr.1

2011 - T.18
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.17
Nr.1-2, Nr.3-4

2009 - T.16
Nr.1-2, Nr.3-4

2008 - T.15
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.14
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4, Nr.Priedas

2006
Nr.1, Nr.1.Priedas, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4