Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Žemės ūkio mokslai / Agricultural Sciences

ISSN 1392-0200


2008 m. Nr. 4

LT/ENTitulinis * Redkolegija

Dirvotyra ir agrochemija
EN/LTDependence of crop residues decomposing in soil on their chemical composition and environmental conditions / Zita KRIAUČIŪNIENĖ, Rimantas VELIČKA, Marija RIMKEVIČIENĖ, Rita PUPALIENĖ
EN/LTChanges in carbon stocks of former croplands in Russia / Irina N. KURGANOVA, Valentin O. LOPES DE GERENYU, Tatiana N. MYAKSHINA, Dmitry V. SAPRONOV, Valentina I. LICHKO, Alexander M. YERMOLAEV
EN/LTInfluence of crop rotation and catch crop for green manure on nitrogen balance in organic farming / Aušra MARCINKEVIČIENĖ, Rita PUPALIENĖ, Vaclovas BOGUŽAS, Skirmantė BALNYTĖ
LT/ENŽieminių kvietrugių derliaus ir kokybės ryšys su azoto trąšomis ir meteorologinėmis sąlygomis / Daiva JANUŠAUSKAITĖ

Žemdirbystė ir augalininkystė
LT/ENFizinių veiksnių ir cheminių priemonių svarba išvengiant vasarinių miežių ligų / Zenonas DABKEVIČIUS, Povilas Algimantas SIRVYDAS, Jolanta SINKEVIČIENĖ, Aurelija ŠALUCHAITĖ, Ieva VASILIAUSKAITĖ
LT/ENSkirtingų vasarinių miežių veislių jautrumas ozonui / Kristina DĖDELIENĖ, Romualdas JUKNYS
LT/ENRapsų sėklų ir jų produktų reikšmė gyvūnų mitybai ir gyvūninių maisto produktų kokybei / Heinz JEROCH
LT/ENBulvių cheminės sudėties kitimas vegetacijos metu bei jo ryšys su gumbų derliumi / Daiva JANUŠAUSKAITĖ, Vilma ŽĖKAITĖ
EN/LTEndocalcari-Epihypogleyic Cambisol plough layer quality in long-term soil management systems / Dalia FEIZIENĖ

Sodininkystė ir daržininkystė
LT/ENPapildomo pirmamečių obelaičių skiepų tręšimo skirtingomis trąšomis efektyvumas medelyne / Kęstutis MALINAUSKAS

Miškotyra
LT/ENDirvos paruošimo įtaka pušies (Pinus sylvestris L.), eglės (Picea abies (L.) H. Karst.) ir beržo (Betula pendula Roth) augimui žemės ūkiui naudotose sutankinto poarmenio žemėse / Antanas MALINAUSKAS, Gintautas URBAITIS

LTNurodymai straipsnių autoriams
ENInstructions to authors
LT/ENŽurnalo ŽEMĖS ŪKIO MOKSLAI 2008 m. turinys
LT/ENTurinys * Contents
Numeriai:

2012 - T.19
Nr.1

2011 - T.18
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.17
Nr.1-2, Nr.3-4

2009 - T.16
Nr.1-2, Nr.3-4

2008 - T.15
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.14
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4, Nr.Priedas

2006
Nr.1, Nr.1.Priedas, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4