Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Žemės ūkio mokslai / Agricultural Sciences

ISSN 1392-0200


2008 m. Nr. 2

LT/ENTitulinis * Redkolegija

Dirvotyra ir agrochemija
LT/ENGlėjiško rudžemio (Endocalcari-Epihypogleyic Cambisol) armens agrofizikinių savybių pokyčiai taikant ilgametes žemdirbystės sistemas / Virginijus FEIZA, Dalia FEIZIENĖ, Gražina KADŽIENĖ
EN/LTAgro-physical properties of Endocalcari-Epihypogleyic Cambisol arable layer in long-term soil management systems / Virginijus FEIZA, Dalia FEIZIENĖ, Gražina KADŽIENĖ

Žemdirbystė ir augalininkystė
LT/ENIndividualių gliukozinolatų kaupimosi dėsningumai ir jų tarpusavio santykis rapsų sėklose / Bronislava BUTKUTĖ, Zenonas DABKEVIČIUS
LT/ENStilitų įtaka cukrinių runkelių šviesos absorbcijai, chlorofilų kaupimuisi ir produktyvumui / Elena JAKIENĖ, Vytautas ŠLAPAKAUSKAS, Vytautas MICKEVIČIUS, Birutė SAPIJANSKAITĖ

Pievininkystė
EN/LTFertilization impact on natural and sown grassland floristic improvement / Evaldas KLIMAS, Ligita BALEŽENTIENĖ
EN/LTEffects of pasture improvement measures on sward productivity, botanical and chemical composition / Elvyra BUTKUVIENĖ, Rūta BUTKUTĖ

Žemės ūkio ekonomika ir sociologija
LT/ENApskaitos reikšmė ir jos įtaka žemės ūkio kooperatyvų veiklos plėtrai / Kostas VALUŽIS, Julius RAMANAUSKAS

Kronika
LT/ENAkademikas Vaclovas Mališauskas ir jo mokslinis palikimas

LTNurodymai straipsnių autoriams
ENInstructions to authors
LT/ENTurinys * Contents
Numeriai:

2012 - T.19
Nr.1

2011 - T.18
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.17
Nr.1-2, Nr.3-4

2009 - T.16
Nr.1-2, Nr.3-4

2008 - T.15
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.14
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4, Nr.Priedas

2006
Nr.1, Nr.1.Priedas, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4