Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Žemės ūkio mokslai / Agricultural Sciences

ISSN 1392-0200


2001 m. Nr. 4

Rapsų išspaudos ir pašariniai žirniai penimų buliukų racione
Petras Bendikas, Virginijus Uchockis

Lietuvos gyvulininkystės instituto Bandymų skyriuje 2000-2001 m. atliktas bandymas su Lietuvos juodmargių veislės 3 analogiškomis pagal amžių, svorį ir kilmę buliukų grupėmis po 7 gyvulius kiekvienoje. Gyvuliai žiemą sočiai šerti silosu, o vasarą - žaliaisiais pašarais. Be to, gyvuliui per dieną duota po 2,5 kg kombinuotojo pašaro, o žiemą - dar ir po 1,0 kg šieno. Kontroliniame kombinuotajame pašare žiemą buvo 27% rapsų išspaudų, I tiriamajame - 18% rapsų išspaudų ir 16% pašarinių žirnių, II tiriamajame - 47% pašarinių žirnių. Vasarą kombinuotajame pašare buvo atitinkamai 7% rapsų išspaudų; 5% rapsų išspaudų bei 3% pašarinių žirnių; 12% pašarinių žirnių.

Nustatyta, kad visų grupių buliukai augo intensyviai. Didžiausias prieaugis per parą buvo kontrolinių gyvulių - 1008 g, tiriamųjų gyvulių jis buvo atitinkamai 81 g (P > 0,1) ir 127 g (P < 0,025) mažesnis. Sušertų pašarų savikaina 1 centneriui priesvorio gauti tiriamųjų buliukų, palyginti su kontroliniais, buvo 18,52 Lt, arba 7,96%, ir 36,40 Lt, arba 15,65%, didesnė. Skerdenos raumenų ir riebalų išeiga nežymiai (P > 0,1 - > 0,05) mažesnė buvo tiriamųjų buliukų, kaulų - didesnė (P > 0,1 - < 0,05), o mėsingumo indeksas - mažesnis (P > 0,1 - < 0,05). Visų grupių buliukų mėsa buvo aukštos kokybės ir tarp grupių iš esmės nesiskyrė.


Raktažodžiai: penimi buliukai, kombinuotieji pašarai, rapsų išspaudos, pašariniai žirniai, buliukų augimas, pašarų savikaina, skerdenų morfologinė sudėtis, mėsingumas, mėsos kokybė

Numeriai:

2012 - T.19
Nr.1

2011 - T.18
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.17
Nr.1-2, Nr.3-4

2009 - T.16
Nr.1-2, Nr.3-4

2008 - T.15
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.14
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4, Nr.Priedas

2006
Nr.1, Nr.1.Priedas, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4