Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Žemės ūkio mokslai / Agricultural Sciences

ISSN 1392-0200


2004 m. Nr. 3

Įvairiomis kryžminimo kombinacijomis sukurtų tarpgentinių svidrių–eraičinų hibridų tyrimas
Steponas NEKROŠAS, Algirdas SLIESARAVIČIUS

Tyrimai vykdyti 1989–2002 m. Lietuvos žemdirbystės institute Dotnuvoje. Konkursiniuose veislių bandymuose tirtos įvairios tarpgentinių svidrių–eraičinų hibridų grupės. Jos lygintos su daugiametėmis svidrėmis, tikraisiais eraičinais ir tarpusavyje.
Tyrimai parodė, kad visų tarpgentinių hibridų grupių dvejų naudojimo metų suminis žolės ir sausųjų medžiagų derlius buvo didesnis, palyginus jį ir su daugiametėmis svidrėmis, ir su tikraisiais eraičinais. Visos hibridų grupės patikimai mažiau buvo pažeistos dėmėtligėmis, jų pažeidimas rūdimis irgi buvo mažesnis, tačiau statistiškai nepatikimas, daugeliu atvejų augalai buvo aukštesni, atžėlimas po pjūčių geresnis, palyginus šias grupes tiek su daugiametėmis svidrėmis, tiek su tikraisiais eraičinais.

Žaliųjų baltymų, žaliosios ląstelienos, virškinamumo, lapuotumo, žiemojimo atžvilgiu visos tarpgentinių hibridų grupės užėmė tarpinę padėtį tarp daugiamečių svidrių ir tikrųjų eraičinų. Visų tarpgentinių hibridų grupių pašaro kokybė, virškinamumas, lapuotumas buvo prastesnis už daugiamečių svidrių, tačiau geresnis už tikrųjų eraičinų, tuo tarpu žiemojimo atžvilgiu visos hibridų grupės buvo pranašesnės už daugiametes svidres ir atsiliko nuo tikrųjų eraičinų.

Nors visos tarpgentinių hibridų grupės buvo vertingos, tačiau iš jų ypač išsiskyrė grupės gausiažiedės svidrės ir tikrieji eraičinai.

Raktažodžiai: daugiametės svidrės, tikrieji eraičinai, tarpgentinių hibridų grupės

Numeriai:

2012 - T.19
Nr.1

2011 - T.18
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.17
Nr.1-2, Nr.3-4

2009 - T.16
Nr.1-2, Nr.3-4

2008 - T.15
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.14
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4, Nr.Priedas

2006
Nr.1, Nr.1.Priedas, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4