Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Žemės ūkio mokslai / Agricultural Sciences

ISSN 1392-0200


2004 m. Nr. 3

Dažinio dygmino (Carthamus tinctorius L.) pradinės selekcinės medžiagos agrobiologinis įvertinimas
Ligita BALEŽENTIENĖ, Juozas PEKARSKAS, Stasys JUKNEVIČIUS

Dažinio dygmino selekcija Lietuvoje pradėta 1996 m. LŽŪU Bandymų stotyje. Selekciniame darbe panaudota ir tiriama iš Vokietijos ir Čekijos gauta dygmino Vidurio Europos selekcinių populiacijų medžiaga.
Tyrimų tikslas yra nustatyti, ar gali dygminai augti Lietuvos dirvožemio ir klimato sąlygomis, atrinkti tinkamiausius genotipus pagal fenotipinius požymius ir kurti derlingas, išauginančias labai aliejingas sėklas bei anksti subręstančias veisles. Selekciniame darbe taikoma tarpveislinė hibridizacija ir individų bei masinė atranka. 1996–2003 m. atrinktos dvi selekcinės linijos: DGd ir DRn. Šios selekcinės linijos tirtos pagal svarbiausius biometrinius (aukštis, šakojimosi intensyvumas ir aukštis, žiedynų kiekis) ir ūkiniu požiūriu naudingus požymius (graižų kiekis augale, vaisių kiekis graiže, 1000 vaisių masė, sėklų daigumas). Nustatyta, kad abi selekcinės linijos spėja visiškai subręsti per 135–136 d., yra atsparios ligoms ir kenkėjams. Atrinktos selekcinės linijos toliau tobulinamos, siekiant didinti jų genetinį ir fenotipinį stabilumą, homotipiškumą ir ūkinį vertingumą (didinant sėklų aliejingumą, kuriant ankstyvas ir ligoms atsparias veisles). Į vertingų ir atsparių veislių kūrimo selekcinę programą reikia įtraukti naujų genetinių donorų iš gretimų Europos šalių: Vokietijos, Rusijos, Austrijos, Čekijos ir kt.


Raktažodžiai: dažinis dygminas, selekcija, biologija, sėklų kokybė

Numeriai:

2012 - T.19
Nr.1

2011 - T.18
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.17
Nr.1-2, Nr.3-4

2009 - T.16
Nr.1-2, Nr.3-4

2008 - T.15
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.14
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4, Nr.Priedas

2006
Nr.1, Nr.1.Priedas, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4