Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Žemės ūkio mokslai / Agricultural Sciences

ISSN 1392-0200


2004 m. Nr. 3

Skirtingų sėjomainų agroekologinis įvertinimas
Ramutė AKSOMAITIENĖ, Saulius GUŽYS, Zita PETROKIENĖ

2000–2003 m. LŽŪU VŪI buvo atliekami penkių, įvairaus intensyvumo (kaupiamųjų, javų ir daugiamečių žolių) sėjomainų agroekologinio įvertinimo tyrimai giliau karbonatingo, giliau glėjiško lengvo priemolio rudžemyje (RDg-4-K2).
Didžiausiu produktyvumu pasižymėjo kaupiamųjų sėjomaina, per 4 metus sukaupusi 532 GJ ha–1 bendrosios energijos derlių, o didžiausiu energijos efektyvumu – žolių sėjomaina (energijos transformavimo koeficientas 12,2). Žolių bei kaupiamųjų sėjomainose mineralinio azoto kiekis 0–60 cm dirvožemio sluoksnyje buvo 55–66 kg/ha, t. y. 11–12% daugiau, palyginus su javų monokultūra bei tradicine Norfolko sėjomaina.Mineralinis azotas labiausiai išplautas javų monokultūros sėjomainoje (63 kg ha–1 per 4 metus). Kaupiamųjų, žolių, taip pat varpinių ir ankštinių javų sėjomainose drenažu išplauto mineralinio azoto kiekiai buvo labai panašūs (44,5–47,0 kg ha–1), mažiausiai jo išplauta tradicinėje Norfolko sėjomainoje (32,8 kg ha–1). Drenažu per rotaciją fosfatų išplauta vidutiniškai 42–62 g ha–1, ir taikomų sėjomainų įtaka buvo maža. Per 4 metus kalio išplauta 2,0–5,5 kg ha–1. Produktyvesnėse agroekosistemose ir racionaliai tręšiant kalio trąšomis jo išplauta nedaug.


Raktažodžiai: sėjomainos, azotas, fosforas, kalis, drenažo vanduo, koncentracija, išplovimas, tarša

Numeriai:

2012 - T.19
Nr.1

2011 - T.18
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.17
Nr.1-2, Nr.3-4

2009 - T.16
Nr.1-2, Nr.3-4

2008 - T.15
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.14
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4, Nr.Priedas

2006
Nr.1, Nr.1.Priedas, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4