Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Žemės ūkio mokslai / Agricultural Sciences

ISSN 1392-0200


2004 m. Nr. 3

Miškų urėdijų pelningumo analizė
Stasys MIZARAS

Atlikta Lietuvos miškų urėdijų pajamų ir išlaidų analizė. Miškų urėdijų pajamose ir išlaidose didžiausia dalis tenka žaliavinės medienos ruošai.
Miškų urėdijose ruošiamos medienos rąstų dalis yra mažesnė, o smulkios padarinės ir malkų dalis didesnė nei prognozuojama normatyvinė. Darbų vykdymas pagal rangos sutartis didina miškų urėdijų pelningumą. Medienos apdirbimas miškų urėdijose buvo nuostolingas arba mažai pelningas. Miškų urėdijose yra didelė administracinių (valdymo) išlaidų dalis (2002 m.-32,8%). Miškų urėdijos 2002 m. dirbo pelningai. Jų vidutinis pelningumas buvo 6,7%. Kai kurie miškų urėdijų veiklos ekonominiai požymiai patvirtina teiginį, kad pelno siekianti veikla yra efektyvesnė privačiose įmonėse nei valstybinėse. O būtent, valstybinių miškų urėdijų medienos cechų nuostolingumas, didelė administracinių (valdymo) išlaidų dalis, didesnė mažiau vertingų sortimentų dalis, palyginti su normatyvine, didesnės medienos ruošos išlaidos.


Raktažodžiai: miškų urėdijos, pajamos, išlaidos, pelnas, analizė

Numeriai:

2012 - T.19
Nr.1

2011 - T.18
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.17
Nr.1-2, Nr.3-4

2009 - T.16
Nr.1-2, Nr.3-4

2008 - T.15
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.14
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4, Nr.Priedas

2006
Nr.1, Nr.1.Priedas, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4