Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Žemės ūkio mokslai / Agricultural Sciences

ISSN 1392-0200


2004 m. Nr. 3

Biologinio turto įkainojimo problemos
Danutė ZINKEVIČIENĖ, Neringa STONČIUVIENĖ

Straipsnyje apibūdinta biologinio turto esmė ir biologinių pokyčių įtaka šio turto įvertinimui. Išanalizuotas biologinio turto įkainojimo metodų taikymas, atskleisti įvertinimo savikaina ir tikrąja verte, atėmus pardavimo vietos išlaidas, metodų privalumai ir trūkumai, nustatyta minėtų įkainojimo metodų įtaka įmonės veiklos rezultatui.


Raktažodžiai: biologinis turtas, biologiniai pokyčiai, įkainojimas, savikaina, tikroji vertė, grynoji galimo realizavimo vertė

Numeriai:

2012 - T.19
Nr.1

2011 - T.18
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.17
Nr.1-2, Nr.3-4

2009 - T.16
Nr.1-2, Nr.3-4

2008 - T.15
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.14
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4, Nr.Priedas

2006
Nr.1, Nr.1.Priedas, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4