Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Žemės ūkio mokslai / Agricultural Sciences

ISSN 1392-0200


2004 m. Nr. 4

Kai kurių technologinių faktorių įtaka sausųjų išrūgų tirpalų putų susidarymui bei jų stabilumui
Sigita Urbienė, Dovilė Levickienė

Viena svarbių sausųjų išrūgų miltelių funkcinių savybių yra putų susidarymas bei jų stabilumas. Ši savybė svarbi norint įvertinti išrūgų miltelių, kaip priedo gaminant įvairius maisto produktus, tikslingą panaudojimą. Darbe ištirta išrūgų miltelių tirpalų išsiplakimo laipsnio ir putų stabilumo priklausomybė nuo sausųjų medžiagų kiekio tirpale. Nustatyta, kad didėjant sausųjų medžiagų (ir baltymų) kiekiui tirpale, didėja putų išsiplakimo laipsnis ir jų stabilumas. Padidėjus sausųjų medžiagų kiekiui tirpale nuo 5 iki 30% putų išsiplakimo laipsnis padidėja iki 6–7 kartų. Ištirta, kad tirpalo pasterizacijos temperatūra neigiamai veikia putų susidarymą bei jų stabilumą. Geriausiai putos išsiplaka esant mažiausiai pasterizacijos temperatūrai, t. y. 63°C ir pailginus išlaikymo trukmę iki 30 min. Analogiškos priklausomybės gautos ir tiriant putų stabilumą. Tyrimų rezultatai aprašyti regresinėmis lygtimis, surastos putų stabilumo greičio kitimo priklausomybės. Nustatyti momentai kintant technologiniams veiksniams, kada putų suirimo greitis yra didžiausias.

 

Raktažodžiai: funkcinės savybės, putų susidarymas, putų stabilumas, sausųjų išrūgų tirpalai

Numeriai:

2012 - T.19
Nr.1

2011 - T.18
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.17
Nr.1-2, Nr.3-4

2009 - T.16
Nr.1-2, Nr.3-4

2008 - T.15
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.14
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4, Nr.Priedas

2006
Nr.1, Nr.1.Priedas, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4