Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Žemės ūkio mokslai / Agricultural Sciences

ISSN 1392-0200


2007 m. Nr. 1

Ilgučio ežero sapropelio panaudojimas dirvožemiui gerinti
Eugenija Bakšienė, Antanas Ciūnys

Uždumblėjusiuose Lietuvos ežeruose susikaupę apie 1,5 mlrd. m3 sapropelio. Sapropelis – vertinga biogeninė organinė ar kalkinė medžiaga, gali būti plačiai naudojama dirvoms tręšti ir pagerinti. Ežerai, kasant iš jų sapropelį, būtų išvalomi ir pagilinami, atstatoma jų būklė, funkcinė paskirtis. Žemsiurbe MZ-8 buvo kasamas sapropelis iš Ilgučio ežero. Sapropelis sėsdintuvuose buvo džiovinamas, po to išvežamas į laukus ir įterpiamas į dirvą. Nustatyta, kad 150, 200 t ha1 sapropelio trečiosios sėjomainos produktyvumą didino kaip ir mėšlas. Be to, po trijų sėjomainos rotacijų sapropelio veikimas išliko teigiamas. Dirvožemio agrocheminės savybės kas rotaciją prastėjo, tačiau nepasiekė rodiklių, buvusių prieš įrengiant bandymus.

Raktažodžiai: žemsiurbė, sapropelis, transportavimas, dirvožemis, cheminė sudėtis, derlius

Numeriai:

2012 - T.19
Nr.1

2011 - T.18
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.17
Nr.1-2, Nr.3-4

2009 - T.16
Nr.1-2, Nr.3-4

2008 - T.15
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.14
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4, Nr.Priedas

2006
Nr.1, Nr.1.Priedas, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4