Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Žemės ūkio mokslai / Agricultural Sciences

ISSN 1392-0200


2007 m. Nr. 1

Žemės reformos ir ūkininkijos raidos ekonominės peripetijos
Antanas Poviliūnas

Valstietijos raida susidėjo iš tam tikrų etapų, kuriuose žemdirbiai pagal ekonominę padėtį visuomenėje, nuosavybės santykius, gamybos tikslus išsiskyrė kaip savitas socialinis gyventojų sluoksnis. Šių etapų valstiečiai pavadinti skirtingai: laukininkais,
baudžiauninkais, ūkininkais ir pan.
Straipsnyje nagrinėjamas paskutinis valstiečių raidos etapas – ūkininkijos susiformavimas, vystymasis, branda ir žlugimas, įsiterpus bolševikinio socializmo etapui, naujos ūkininkijos radimasis. Pateikiama valstiečio ir ūkininko sąvokų genezė, tiriami procesai, kai žemės ūkis iš išgyvenimo priemonės tapo prekiniu verslu ir tai buvo ūkininkijos pradžia, kai stiprėjo ūkininkija, tapusi pagrindine nepriklausomos Lietuvos ekonomine atrama.
Nagrinėjant šį etapą, plačiau buvo pažvelgta į Albino Rimkos darbus apie galimybę gyvuoti savarankiškai agrarinei valstybei, ūkininkijos būklę Lietuvoje, dėjusius teorinius pagrindus 1922 m. žemės reformai, skirtai ūkininkijai stiprinti. Tai siejama su jo 120 m. gimimo sukakties pažymėjimu. Be to, 1991 m. agrarinės reformos sumanytojams ir realizuotojams tarpukario Lietuva buvo atspirties taškas, ruošiant teisinį pagrindą naujajai ūkininkijai rastis.
Apžvelgtas ūkininkijos raidos etapas, kurio metu buvo sunaikinti ankstesni ūkininkų ūkių pajėgumai ir sukurti nauji. Naujuosius pajėgumus eksploatavo jau kita žemdirbių karta – naujas gyventojų socialinis sluoksnis. Šio periodo ir šio sluoksnio tinkamas neįvertinimas ruošiant 1991 m. agrarinę reformą vėliau sukėlė žemės ūkio nuosmukį, žemės ūkio produktų rinkų praradimą, didelius nesklandumus, atkuriant ūkininkų ūkį.

Raktažodžiai: agrarinė reforma, į kapitalą orientuotas ūkis, kooperacija, šeimos ūkis, ūkininkavimo sistema, ūkininkija, valstietija, žemės ūkio veiklos tikslas

Numeriai:

2012 - T.19
Nr.1

2011 - T.18
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.17
Nr.1-2, Nr.3-4

2009 - T.16
Nr.1-2, Nr.3-4

2008 - T.15
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.14
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4, Nr.Priedas

2006
Nr.1, Nr.1.Priedas, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4