Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Žemės ūkio mokslai / Agricultural Sciences

ISSN 1392-0200


2007 m. Nr. 3

Senojo genotipo Lietuvos baltųjų kiaulių prieauglio produktyvumas ir skerdenų kokybė
Violeta Razmaitė, Nils Lundeheim

Gerinant Lietuvos baltąsias kiaules kitomis veislėmis ir iškilus grėsmei prarasti senojo genotipo Lietuvos baltąsias kaip originalią veislę, Lietuvos veterinarijos akademijos (LVA) Gyvulininkystės institute 2000–2002 m. buvo suformuota uždara 45 suaugusių kiaulių (37 paršavedžių ir 8 kuilių) pilnos genealoginės struktūros banda, kurios pradininkais buvo surinkti negiminingi 5 kuiliai ir 12 paršavedžių. Šio darbo tikslas buvo įvertinti šios bandos kiaulių augimo spartą ir skerdenų kokybę bei nustatyti koreliacinius ryšius tarp atskirų požymių. Atlikta 132 paskerstų gyvūnų įvertinimo duomenų analizė, naudojantis statistine programa SAS (JAV). Taikant mišrų tiesinį modelį (GLM) tirta fiksuota kiaulių lyties ir gimimo laiko įtaka, o taikant multidispersinę analizę (MANOVA) tarp požymių apskaičiuoti koreliacijos koeficientai. Nors išsaugotos senojo genotipo Lietuvos baltosios kiaulės yra mažesnio produktyvumo, o jų skerdenos riebesnės negu užsienio veislių bei užsienio veislėmis pagerintų Lietuvos baltųjų, bet jos saugotinos kaip genetiniai ištekliai. Nors, augimo laikotarpiu nuo 30 iki 95 kg, kastratai auga sparčiau negu kiaulaitės, tačiau skirtumas nepatikimas. Kastratų skerdenos yra žymiai riebesnės negu kiaulaičių. Jų lašiniai ties 10 šonkauliu net 3,8 mm (P < 0,001) storesni, o ilgiausiojo nugaros raumens skerspjūvio plotas – 4,0 cm2 mažesnis (P < 0,001) negu kiaulaičių. Lašinių storio, matuojamo gyvoms kiaulėms prieš skerdimą, skirtumas tarp lyčių mažesnis. Nustatyti koreliacijos koeficientai atitinka bendruosius koreliacinių ryšių tarp kiaulių požymių dėsningumus. Sparčiau augančios kiaulės geriau naudoja pašarus, tačiau yra riebesnės. Gyvų kiaulių lašinių storis teigiamai koreliuoja (0,3–0,4) su skerdenų lašinių storiu.

Raktažodžiai: kiaulės, genetiniai ištekliai, išsaugojimas, Lietuvos baltosios, genotipas, produktyvumas, skerdenos

Numeriai:

2012 - T.19
Nr.1

2011 - T.18
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.17
Nr.1-2, Nr.3-4

2009 - T.16
Nr.1-2, Nr.3-4

2008 - T.15
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.14
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4, Nr.Priedas

2006
Nr.1, Nr.1.Priedas, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4