Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Žemės ūkio mokslai / Agricultural Sciences

ISSN 1392-0200


2007 m. Nr. 3

Fizinių veiksnių energijos imlumas ir jų įtaka sėklų sėjinėms savybėms
Aušra Požėlienė, Stefa Lynikienė, Gvidas Rutkauskas

Straipsnyje apibūdinti kai kurių fizinių veiksnių: vainikinio išlydžio ir elektrostatinio lauko, ultravioletinių spindulių ir elektroaktyvuoto vandens įtakos vasarinių kviečių bei miežių sėklų sėjinėms savybėms tyrimai. Pateiktas tų veiksnių energetinių sąnaudų įvertinimas.
Pastarųjų 7 metų literatūros apžvalga parodė, kad dėl elektromagnetinės kilmės veiksnių, kuriuos taikė kiti autoriai, padidėja įvairių augalų sėklų daigumas ir derlingumas.
Sėklų daigumo tyrimai buvo atlikti 2004–2006 m. Lietuvos žemės ūkuo universiteto (LŽŪU) Žemės ūkio inžinerijos institute. Naudota vasarinių kviečių ‘Munk’ ir vasarinių miežių ‘Ūla’ sėklos. Naudotų fizinių veiksnių įtaka sėklų sėjinėms savybėms įvertinta lyginant paveiktų sėklų daigumą su neapdorotų (kontrolinių) sėklų daigumu. Tyrimams naudoti: transporterinis separatorius, elektroaktyvuoto vandens prietaisas, ultravioletinių spindulių šaltinis. Tyrimų rezultatai apdoroti matematinės statistikos metodais: paklaidų skaičiavimo, vidutinių daigumo reikšmių įvertinimo Stjudento kriterijumi ir dygimo dinamikos įvertinimo skirstinių tankio funkcija. Fizinių veiksnių panaudojimo energijos sąnaudos įvertinamos to veiksnio tiesioginėmis ir žmogaus darbo sąnaudomis.
Stimuliuojant nekondicinio daigumo kviečių sėklą nustatyta, kad dėl kiekvieno nagrinėto fizinio veiksnio poveikio gaunamas patikimas daigumo padidėjimas. Stimuliuojant didesnio nei reikalauja techninės sąlygos daigumo miežių sėklą, esminio daigumo padidėjimo negauta panaudojus tik anolitinį (aktyvuotą) vandenį. Stimuliuotų sėklų dygimo tankio funkcija aprašoma lognormaliuoju, o kontrolinių – normaliuoju skirstiniu. Tai rodo, kad fiziniai veiksniai skatina darnesnį sėklos dygimą. Elektros energijos sąnaudų mažiausiai reikalauja elektrostatinio lauko, o daugiausiai – anolitinio vandens panaudojimas. Bendrosios energijos sąnaudos, naudojant elektromagnetinės kilmės veiksnius (elektros laukus ir ultravioletinius spindulius), vidutiniškai 50 kartų mažesnės nei naudojant anolitinį vandenį.

Raktažodžiai: vasarinių miežių ir kviečių sėkla, daigumas, elektros laukai, ultravioletiniai spinduliai, anolitinis vanduo, energijos sąnaudos

Numeriai:

2012 - T.19
Nr.1

2011 - T.18
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.17
Nr.1-2, Nr.3-4

2009 - T.16
Nr.1-2, Nr.3-4

2008 - T.15
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.14
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4, Nr.Priedas

2006
Nr.1, Nr.1.Priedas, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4