Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Žemės ūkio mokslai / Agricultural Sciences

ISSN 1392-0200


2008 m. Nr. 4

Skirtingų vasarinių miežių veislių jautrumas ozonui
Kristina DĖDELIENĖ, Romualdas JUKNYS

Tyrimai vykdyti Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės instituto fitokamerų komplekse. Kontroliuojamomis aplinkos sąlygomis tirta septynių vasarinių miežių (Hordeum vulgare L.) veislių (‘Annabell’, ‘Henni’, ‘Scarlet’, ‘Barke’, ‘Jersey’, ‘Tolar’ ir ‘Aura’) reakcija į priežemio ozono poveikį. Viena dalis tirtų veislių miežių augo kontrolinėje kameroje, kur ozono koncentracija ore sąlygiškai buvo 0 μg m–3, kita dalis tų pačių veislių augalų 9 dienas buvo veikta 240 μg m–3 ozono koncentracija. Bandymo pabaigoje nustatytas augalų aukštis, antžeminė biomasė, fotosintezės pigmentų (a, b chlorofilų ir karotinoidų) koncentracija. Gauta, kad 240 μg m–3 ozono koncentracija slopino augalų biomasės akumuliaciją ir sutrikdė fotosintezės pigmentų sistemos pusiausvyrą, tačiau skirtingų miežių veislių jautrumas ozono poveikiui buvo skirtingas. Mažiausiu poveikiu pasižymėjo lietuviška miežių veislė ‘Aura’, o didžiausiu – ‘Annabell’ veislės miežiai. Tyrimų rezultatai parodė, kad ‘Aura’, ‘Jersey’ ir ‘Tolar’ veislių miežius galima priskirti prie sąlygiškai tolerantiškų, o ‘Henni’, ‘Scarlet’ ir ‘Annabell’– prie jautrių ozonui.

Raktažodžiai: ozonas, vasariniai miežiai, jautrumas, sausoji biomasė, fotosintezės pigmentai

Numeriai:

2012 - T.19
Nr.1

2011 - T.18
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.17
Nr.1-2, Nr.3-4

2009 - T.16
Nr.1-2, Nr.3-4

2008 - T.15
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.14
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4, Nr.Priedas

2006
Nr.1, Nr.1.Priedas, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4