Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Žemės ūkio mokslai / Agricultural Sciences

ISSN 1392-0200


2010 m. Nr. 3-4

Inokuliacijos, šiaudų mineralizacijos ir pradinio azoto įtaka raudonųjų dobilų atmosferos azoto fiksacijai
Edmundas LAPINSKAS, Loreta PIAULOKAITĖ-MOTUZIENĖ

Nustatyta inokuliacijos, šiaudų mineralizacijos ir pradinio azoto įtaka raudonųjų dobilų atmosferos azoto fiksacijai, gumbelių susiformavimui, fermento nitrogenazės aktyvumui ir dirvožemio mikroorganizmų paplitimui. Šiems parametrams lemiamos reikšmės turėjo raudonųjų dobilų inokuliavimas ir didelės įterptų šiaudų normos (3,0 g kg–1 dirvožemio). Pradinė azoto norma (21 mg N kg–1 dirvožemio) stimuliavo tik neinokuliuotų dobilų gumbelių formavimąsi. Įterpti šiaudai neinokuliuojant ar tręšiant azotu neturėjo jokios įtakos dobilų gumbelių susiformavimui ir azoto fiksacijai. Derinant dobilų inokuliavimą su šiaudų (vidutinė norma 1,5 g kg–1 dirvožemio) įterpimu, suaktyvėjo dirvožemio mikrobiologiniai procesai (paplito daugiau amonifikuojančių ir celiuliozę skaidančių mikroorganizmų) ir pagerėjo kai kurie dirvožemio agrocheminiai parametrai.

Raktažodžiai: rizobijos, inokuliavimas, šiaudų mineralizacija, pradinis azotas, raudonieji dobilai, azoto fiksacija, dirvožemio mikroorganizmai

Numeriai:

2012 - T.19
Nr.1

2011 - T.18
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.17
Nr.1-2, Nr.3-4

2009 - T.16
Nr.1-2, Nr.3-4

2008 - T.15
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.14
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4, Nr.Priedas

2006
Nr.1, Nr.1.Priedas, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4