Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Žemės ūkio mokslai / Agricultural Sciences

ISSN 1392-0200


2004 m. Nr. 4

Gamtinių sąlygų įtaka Cercospora beticola Sacc. ir Ramularia beticola Fant & Lamb. paplitimui skirtingose cukrinių runkelių veislėse
Birutė Petkevičienė, Juozas Kaunas

1999–2003 m. Lietuvos žemdirbystės instituto (LŽI) Rumokų bandymų stotyje tirtos įvairios cukrinių runkelių veislės. Cercospora beticola Sacc. buvo jautriausios ‘Gala’, ‘Madison’, o mažiau jautrios – ‘Salut’, ‘Medina’, ‘Kassandra’ cukrinių runkelių veislės. Ramularia beticola Fant &Lamb. buvo jautrios ‘Madison’, ‘Gala’, ‘Manhatan’, ‘Millenium’ veislės, o mažiau jautrios ‘Lina’ ir ‘Juvena’. Cukrinių runkelių veislių, atsparių arba silpniau jautrių lapų ligoms, parinkimas yra viena ekonomiškiausių apsaugos priemonių nuo rudmargės ir baltulių. Nuo 1991 m. cukrinių runkelių derliaus nuėmimo technologijoje lapai paskleidžiami dirvos paviršiuje. Tai ženkliai padidino dalies dirvų užterštumą cukrinių runkelių lapų ligų grybais. 1999–2003 m. Cercospora beticola Sacc. vidutiniškai kasmet pažeidė 85,2% cukrinių runkelių lapų (intensyvumas 34,8%), o Ramularia beticola Fant & Lamb. – 48,8% (intensyvumas 10,8%). Neįprastai karštą ir lietingą 2001 m. vasarą susidarė ypač palankios meteorologinės sąlygos cukrinių runkelių ligoms plisti. Cercospora beticola Sacc. pažeidė 100%, Ramularia beticola Fant &Lamb. – 92% cukrinių runkelių lapų, o lapų ligų intensyvumas buvo atitinkamai 63,4 ir 18,0%. Atlikus 1999–2003 m. duomenų analizę, nustatyta, kad cukrinių runkelių lapų ligoms didesnę įtaką turėjo meteorologinės sąlygos negu atskirų veislių savybės: Cercospora beticola Sacc. plitimui – 3,9%, jos intensyvumui – 14,4%; Ramularia beticola Fant & Lamb. plitimui – 22,2%. Nustatyta stipri (r = 0,75–0,9) cukrinių runkelių lapų ligų Cercospora beticola Sacc. ir Ramularia beticola Fant & Lamb. intensyvumo priklausomybė nuo vidutinės paros oro temperatūros ir kritulių kiekio rugpjūtį ir rugsėjį (intensyvaus ligų plitimo laikotarpiu).


 

Raktažodžiai: cukriniai runkeliai, veislės, gamtinės sąlygos, rudmargė (Cercospora beticola Sacc.), baltuliai (Ramularia beticola Fant & Lamb.)

Numeriai:

2012 - T.19
Nr.1

2011 - T.18
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.17
Nr.1-2, Nr.3-4

2009 - T.16
Nr.1-2, Nr.3-4

2008 - T.15
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.14
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4, Nr.Priedas

2006
Nr.1, Nr.1.Priedas, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4