Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Žemės ūkio mokslai / Agricultural Sciences

ISSN 1392-0200


2004 m. Nr. 4

Pieno ūkio konkurencingumą lemiančių veiksnių tyrimas
Aušra Jančytė-Liučvaitienė

Žemės ūkio konkurencingumą lemiančių veiksnių išskyrimo ir vertinimo problema nagrinėjama pienininkystės šakos, plėtojamos Lietuvos ūkininkų ūkiuose, pagrindu. Pasirėmus 1999–2001 m. atlikto Lietuvos Respublikos respondentinių ūkių empirinio priežastinio-pasekminio tyrimo duomenimis, pateikiamas galimas veiksnių išskyrimo loginis grafas bei pagal jį išskirtų ir įvertintų pieno ūkio konkurencingumą lemiančių veiksnių tyrimo rezultatai. Analizuojami gauti rezultatai bei svarbiausi trukdžiai, apribojantys konkurencingumo veiksnių tyrimo metodų pasirinkimą bei gautų rezultatų patikimumo įvertinimą.

Straipsnio tikslas – įvertinti konkurencingumo tyrimo metodikos parengimo galimybes; įvardyti informacinės sistemos trūkumus, sudarant pieno ūkio konkurencingumo vertinimo modelį. Praktinė šio straipsnio nauda sietina su konkurencingumo vertinimo modelio parengimu ir pritaikymu pienininkystės šakoje bei galimybe esamą informacijos rinkimo sistemą papildyti atitinkamais rodikliais, būtinais kokybiškam konkurencingumo vertinimui.

 

Raktažodžiai: konkurencingumas, konkurencingumo veiksniai, konkurencingumo vertinimo modelis, pieno ūkis

Numeriai:

2012 - T.19
Nr.1

2011 - T.18
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.17
Nr.1-2, Nr.3-4

2009 - T.16
Nr.1-2, Nr.3-4

2008 - T.15
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.14
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4, Nr.Priedas

2006
Nr.1, Nr.1.Priedas, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4