Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Žemės ūkio mokslai / Agricultural Sciences

ISSN 1392-0200


2007 m. Nr. 1

Arimo ir beplūgio žemės dirbimo įtaka dirvožemio fizikinėms savybėms ir augalų produktyvumui
Danutė Šimanskaitė

Tyrimai vykdyti 2000–2005 m. Lietuvos žemdirbystės institute Dotnuvoje. Tyrimų tikslas – nustatyti ar gali beplūgis žemės dirbimas – beverstuvis purenimas 10–12 cm gyliu ir nulinis žemės dirbimas (tiesioginė sėja į neįdirbtą ir į minimaliai įdirbtą dirvą) pakeisti įprastą rudeninį žemės dirbimą (ražienų skutimą ir arimą) giliau karbonatingame giliau glėjiškame lengvo priemolio rudžemyje (Endocalcari- Endohypogleyic Cambisols), jo įtaką dirvožemio fizikinėms savybėms ir javų, auginamų monokultūroje (I bandymas) ir sėjomainoje: žirniai, ž. kviečiai, miežiai, avižos (II bandymas), derliui. I bandymas, auginant žieminius kviečius monokultūroje, įrengtas 2000 m. nuėmus vikių ir avižų mišinį, II bandymas įrengtas javų sėjomainoje 2001 m. nuėmus žirnius. Nustatyta, kad skirtingi žemės dirbimo ir sėjos būdai turėjo esminės įtakos dirvožemio struktūrai, dirvožemio tankiui ir kietumui, bendrajam ir aeraciniam poringumui, dirvožemio drėgmei ir derliui. Vidurio Lietuvos zonoje auginant javus sukultūrintose lengvo priemolio dirvose pagrindinį žemės dirbimą galima minimalizuoti: vietoje įprasto žemės dirbimo (skutimo 10–12 cm gyliu ir gilaus arimo 22–25 cm gyliu) taikyti tiesioginę sėją į neįdirbtą dirvą (į ražieną) arba į minimaliai beverstuviu purentuvu įdirbtą dirvą (10–12 cm gyliu). Įprasto žemės dirbimo pakeitimas tiesiogine sėja į neįdirbtą ir į minimaliai įdirbtą dirvą tinkamiausias žieminiams kviečiams, auginamiems po gerų priešsėlių, ir avižoms. Vasariniai miežiai ir žirniai jautresni rudeninio žemės dirbimo supaprastinimui: sėjant miežius ir žirnius į minimaliai beverstuviu purentuvu įdirbtą dirvą arba tiesiogiai sėjant į neįdirbtą, purkštą raundapu dirvą gautas patikimai mažesnis derlius.

Raktažodžiai: įprastas žemės dirbimas, beplūgis (minimalus ir nulinis) žemės dirbimas, dirvožemio fizikinės savybės, augalų derlius

Numeriai:

2012 - T.19
Nr.1

2011 - T.18
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.17
Nr.1-2, Nr.3-4

2009 - T.16
Nr.1-2, Nr.3-4

2008 - T.15
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.14
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4, Nr.Priedas

2006
Nr.1, Nr.1.Priedas, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4