Lietuvos mokslų akademijos Leidybos skyrius
    Tel. +370 5 2626851, +370 5 2613620 El. paštas leidyba@lma.lt
Žemės ūkio mokslai / Agricultural Sciences

ISSN 1392-0200


2007 m. Nr. 1

Neformaliosios agrosocialinės minties raiška Lietuvoje priklausomybių laikotarpiu
Mečislovas Treinys

Straipsnyje nagrinėjamos neformaliosios agrosocialinės minties raiška Lietuvos priklausomybių Sovietų Sąjungai laikotarpiu (1940–1990 m.). Priklausomai nuo neformaliosios minties kūrėjų santykio su sovietų valdžia išskiriamos dvi neformaliosios minties raiškos formos: alternatyvinė ir paralelinė, taip pat būdingiausi laikotarpiai: 1940–1956, 1956–1988 ir 1988–1990 m. Aptariama labiausiai neformalaus mokslo raiškomis pasižymėjusių mokslininkų bei visuomenės
veikėjų (profesorių F. Kemėšio, P. Šalčiaus, P. Vasinausko, doc. J. Aleksos, inž. J. Borutos ir kt.) mokslinė bei profesinė veikla, taip pat kolektyvinė Lietuvos žemdirbių sąjūdžio (LŽS) mintis naujojo tautinio atgimimo laikotarpiu.

Raktažodžiai: agrosocialiniai mokslai, neformalioji agrosocialinė mintis, alternatyvinė raiška, paralelinė raiška, Lietuvos žemdirbių sąjūdis.

Numeriai:

2012 - T.19
Nr.1

2011 - T.18
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2010 - T.17
Nr.1-2, Nr.3-4

2009 - T.16
Nr.1-2, Nr.3-4

2008 - T.15
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2007 - T.14
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4, Nr.Priedas

2006
Nr.1, Nr.1.Priedas, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2005
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2004
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2003
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2002
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

2001
Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4